Gravetillatelse/Arbeidsvarslingsplan

Planlegger du et gravearbeid, må du søke om arbeids- eller gravetillatelse. Du må også sende inne en ferdigmelding etter at gravearbeidet er ferdig.

Søk om gravetillatelse

Send inn en gravemelding her før du starter gravearbeidet.

Behandling av gravesøknad koster 1800,- (ikke mva. pliktig) som du får på faktura. 

Søk om arbeidsvarslingsplan

Send inn en arbeidsvarslingsplan her før du starter arbeidet.

Ved større/avanserte arbeidsvarslingsplaner kan du bruke skjema for for arbeidsvarsling (XLSX, 233 kB), og legge det ved søknaden. Arbeidsvarslingen skal utføres som beskrevet i Håndbok 301: Arbeid på og ved veg (Statens vegvesen)

Send inn ferdigmelding

Send inn en ferdigmelding her etter at gravearbeidet er ferdig.

Mer informasjon