Lading av elbil i Sola

Alle som eier elbil har ansvar for at ladingen er sikker og lovlig. 

Offentlige tilgjengelige ladestasjoner i Sola

Det finnes flere tilgjengelige ladestasjoner i Sola. På nettsiden elbil.no finner du oppdaterte kart over hurtigladere og normalladere. 

Privat ladekabel over fortau

Det er ikke lovlig å legge en kabel over fortau, ifølge Veglova § 32. Årsaken til det er hensynet til

  • rullestolbrukere, svaksynte og andre myke trafikanter
  • kommunens drift med spesielle kjøretøy, som for eksempel feiebil og brøytebil
  • sikkerhetsrisikoen, som er nærmere beskrevet på DSB sine nettsider.

Det er heller ikke tillatt å sette opp sin egen ladestasjon på offentlig grunn. Da legger du beslag på offentlig areal til parkering. All parkering langs offentlig vei skal være tilgjengelig for alle.  

Lade elbil på egen tomt

Dersom du har egen privat plass for bilen og lader den på egen tomt, er det ingen kommunale restriksjoner for dette.

Du finner informasjon om godkjent og sikker lading av elbil på nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Foto av en kvinne som plugger i ladekabel i elbil.  - Klikk for stort bilde