Støtte til kjøp av elsykkel

 I begynnelsen av 2024 kunne innbyggere i Sola søke om støtte til kjøp av elsykkel. Vi fikk 784 søknader innen fristen 8. januar. Det blir loddtrekning om hvem som får støtte. 

På starten av 2024 kunne innbyggere i Sola kunne søke om 7 500 kroner i støtte til kjøp av elsykkel. Bor du i Sørabygda eller på Utsola og området rundt, kunne du søke om 10 000 kroner. 

Loddtrekning

 1. Søknadsfristen var 8. januar 2024. Det kom inn totalt 784 søknader som er flere enn det vi har midler til. Dermed blir det loddtrekning om hvem som får støtte til kjøp av elsykkel. 
 2. Innen 25. januar sender vi ut et svarbrev til alle som har søkt. I svarbrevet får du vite om du har får støtte eller ikke.
 3. De som får støtte, får tilsendt et utbetalingsskjema sammen med svarbrevet. Du må fylle ut utbetalingsskjemaet innen 31. mai for å få støtten utbetalt.

Sola kommune tilbyr støtte i samarbeid med Kolumbus

Vi hadde gleden av å tilby støtte til kjøp av elsykkel til solabuen i samarbeid med Kolumbus. Målet med støtteordningen er å bidra i til å inkludere fysisk aktivitet i hverdagen, og å redusere antall biler på veiene. På denne måten legger vi til rette for at flere velger elsykkel som transportmiddel.

 • Støtten er på 7500 kroner per sykkel. Støtten kan ikke utgjøre mer enn 50 prosent av prisen på elsykkelen. 
 • Vi har en egen ordning for innbyggere i Sørabygda, og på Utsola og i området rundt hvor kollektivtilbudet er redusert. For disse er støtten på 10 000 kroner per sykkel. Støtten kan ikke utgjøre mer enn 70 prosent av prisen på elsykkelen.  

Vilkår 

 • Du må være bosatt i Sola kommune.
 • Du må være over 18 år. 
 • Du kan kun søke om én elsykkel. 
 • Du må beholde elsykkelen i minst tre år. 
 • Ordningen gjelder ikke kjøp av sparkesykkel, pedal-scooter eller elmoped. 
 • Du kan ikke få støtte til elsykkel som er kjøpt eller bestilt før 5. desember 2023. 
 • Du kan kjøpe ny eller brukt elsykkel hos en forhandler, men ikke hos privatperson. Husk å ta vare på kvitteringen som må vise navn på kjøper, at det er en elsykkel som er kjøpt og prisen på elsykkelen. 
 • Elsykkelen skal leveres ferdig montert av forhandler med eget sykkelverksted. 
 • De som mottar støtte forplikter seg til å svare på tre korte spørreundersøkelser fra Kolumbus.

Verdt å vite

Kjøper du elsykkelen hos Sykkelcenteret i Sola, kan støtten bli trukket ved betaling av sykkel ved framvisning av svarbrev. Du slipper altså å be kommunen om refusjon av støtten i etterkant.