Trafikksikkerhet

Har du en henvendelse om trafikksikkerhet?

Alle kan henvende seg til kommunen, men vi ønsker i utgangspunktet at trafikkregulerende tiltak støttes av velforeninger eller nabolagsgrupper. Dette er for å sikre at tiltakene er i tråd med nabolagets ønsker.

Vi anbefaler at du kontakter velforening, borrettslag eller lignende, og fremmer din henvendelse gjennom dem. Dersom slike foreninger ikke finnes der du bor, anbefaler vi at du presenterer en underskriftsliste med støtte fra andre beboere i nabolaget ditt. 

Hva kan du henvende deg om?

Du kan sende henvendelser til oss om forhold du mener er farlige for bilister og myke trafikanter.

Forholdene kan gjelde:

  • skilting/oppmerking
  • dårlig sikt
  • farlige skoleveier
  • upassende fartsgrenser

Henvendelser til kommunen må gjelde kommunale veier (kjørevei, fortau og/eller gang- og sykkelvei).

Send inn din henvendelse her

Trafikksikkerhet

Saksbehandlingstid

Etter at henvendelsen er mottatt vil det normalt gå noen måneder før saken blir ferdig behandlet. Noen tiltak og saker må settes på venteliste, da vi ikke har anledning til å utføre alle ønskede tiltak fortløpende.

Vedlikehold av vei

Veltet tre i veien, hull i veibanen, vegetasjon som hindrer sikt eller andre vedlikeholdstiltak, kan du gi beskjed til oss ved å melde om feil.

Meld feil 

Trafikksikkerhetsplan 

Se trafikksikkerhetsplan for Sola kommune. (PDF, 2 MB)