Vedlikehold av vei

Om vinteren strør og brøyter vi kommunale veier. Når våren er i anmarsj, er kommunens biler ute og feier gatene. I juni setter vi i gang med kantklipping. 

Hvem kan du kontakte?

VeitypeAnsvar for kjørebaneAnsvar for gangstiTelefon
Riksveier
175
Fylkesveier, veierRogaland fylkeskommune 175
Fylkesveier, gangsti Rogaland fylkeskommune175
Kommunale veierKommunenKommunen51 65 33 00 / 957 76 543
Private/fellesprivate veierPrivate eierePrivate eiere 
Feil på gatelys alle veierLyseLyse51 90 80 90

Vedlikehold om vinteren

Om vinteren strør og brøyter vi kommunale veier i Sola kommune. 

Hvor brøyter og strør vi først? 

Vi prioriterer først alle veier hvor det kjører kollektivtrafikk, i tillegg til en rekke gang- og sykkelstier. Kommunen tar hånd om alle kommunale veier i kommunen. 

Åsenvegen fra Sandesletta til Forus, Skadbergveien fra rundkjøringen ved Åsenhallen og helt ned til Bunnpris ved Forusbeen er prioriterte gang- og sykkelstier.

Følg brøytebilene

Se kart over brøyting og/eller strøing på kommunale veier som er utført de siste 48 timene. Kartet oppdateres fortløpende. 

Følg brøytebilene

Hva med fylkeskommunale veier og riksveier? 

En rekke veier og gangstier er det Statens vegvesen som har ansvar for å brøyte og vedlikeholde. Ønsker du å varsle om glatte veier eller annet vedlikehold, skal du dermed ringe Statens vegvesen på telefon 175. 

Vakttelefon om vinteren

Kommunen har en egen vakttelefon for vinterberedskap. Denne er åpen utover rådhusets åpningstider. 

Det er mulig å sende sms med bilde, forklaring og adresse til vakttelefon.

Vintervedlikehold og brøyting av kommunale veier, gangstier og fortau:

  • Sola sentrum, Varden, Kjelsbergring, Joa, Sømmevågen og prioritert sykkelrute Forus, Åsenvegen, Skadbergveien, Varabergvegen kontakt: 945 08 766
  • Andre kommunale veier, gangstier og fortau,  kontakt vår entreprenør: 928 07 112
  • Melding om mangelfull brøyting ved kommunens skoler, barnehager, gravlunder eller andre offentlige parkeringsplasser, kan sendes her: https://melding.powel.net/solamelding/public

Hjelp brøytebilen med å komme fram

Feilparkerte biler som står i veikanten kan gjøre det vanskelig for brøytemannskapet å komme fram for å måke eller strø. Når det står biler parkert på sidene av smale veier, blir det ikke plass til brøytebilen. Ta derfor hensyn til brøyte- og strømannskapet når du parkerer.

Kontainere med strøsand til privat bruk 

Om vinteren kan du hente saltblandet strøsand til bruk på veier og gangstier. Dette er et gratis tilbud til kommunens innbyggere 
Kontainerne med strøsand står på følgende steder:

  • Miljøstasjonen i Solakrossen (ved Snadderbua). 
  • Miljøstasjonen i Tananger (Gamle Tananger kirke)

Disse blir først satt ut når gradestokken nærmer seg frysepunktet. Strøsanden som tidligere sto på Skadberg er flyttet til Solakrossen, ettersom det graves i området. Vi fyller på med jevne mellomrom. 

Meld fra til kommunen om glatte veier 

Ved å melde feil til kommune kan du informere om veier der det er behov for måking eller strøing. Vi setter også pris på om du melder fra hvis du finner en kontainer som er tom for strøsand. 

Meld om feil 

Vedlikehold om våren og sommeren 

Feiing av kommunale veier

Når våren er i anmarsj, er kommunens biler ute og feier gatene. Før 17. mai hvert år, har vi som mål å sope alle kommunale veier, fortau og kommunale eiendommer som skoler, barnehager og sykehjem. 

Kantklipping langs kommunale veier

Kommunen har ansvar for å klippe vegetasjon som vokser langs kommunale veier. Å holde vegetasjonen nede langs veien er viktig for blant annet trafikksikkerheten, hindre spredning av uønskede arter og for at vannet kan renne der det er grøfter. 

Fram mot sankthans spirer og gror det godt i veikanten, og det er på denne tiden når gresset gror aller raskest, vi setter i gang med kantklipping. Da kjører vi en rute som tar omtrent tre uker å gjennomføre. Den samme ruten kjører vi igjen senere på sommeren.