Vegnorm for Sør-Rogaland

Det er utarbeidet en felles vegnorm for Jæren, med noen avvik for enkelte kommuner.

Vegnormen er vedtatt av kommunestyret i Sola den 8. desember 2011 sak 101/11, med virkning fra 1. januar 2012. 

I Sola gjelder vegnorm for Sør-Rogaland. (PDF, 19 MB)

Ved hvert enkelt avvik fra Vegnormen skal det fylles ut et avviksskjema (XLSX, 13 kB).

Håndbøker fra Statens vegvesen:

Veg- og gateutforming Håndbok N100

Vegbygging Håndbok N200

Trafikkskilt N300

Arbeid på og ved veg Håndbok N301

Vegoppmerking N302

 

Se alle håndbøker fra Statens vegvesen