Markering av FNs eldredag

En gruppe eldre går tur på stranden, holder hverandre i armen og smiler. - Klikk for stort bilde

Mandag 2. oktober klokken 14.00 i Sola kulturhus. 

Internasjonal dag for eldre

Også eldre mennesker har rett på god helse og livskvalitet. FNs internasjonale dag for eldre er et av tiltakene for å sette søkelys på disse rettighetene.

Eldre og FNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål består av 17 ulike mål FN ønsker å oppnå innen 2030. Mål nummer tre er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Den internasjonale dagen for eldre er viktig for FN da det stadig blir flere eldre i verden. Innen 2050 er det antatt at en av seks personer vil være eldre enn 65 år, og da vil behovet for god helse blant eldre være avgjørende for å nå målet.

Markeringen i Sola

Sola eldreråd ønsker deg velkommen til en flott markering. 

Sola kulturhus
Mandag 2. oktober 2023
Klokken 14.00

Program 

  • Hilsen fra varaordfører Siv-Len Strandskog
  • Foredrag av flyger og lokalhistoriker Atle Skarsten
  • Utdeling av prisen Årets senior 2023
  • Informasjon om tilbud til eldre i Sola
  • Servering av rundstykker, frukt, kake, kaffe og te

Inngangsbillett

Inngangsbillett koster 100 kroner og kan kjøpes på kulturhusets nettsider. Du kan også komme innom og kjøpe billett på Sola kulturhus tirsdager og fredager mellom klokken 10.00 og 14.00.