Publisert 20.04.2021

Smitteverntiltakene vil dessverre også i år legge begrensninger på hvordan nasjonaldagen vår kan feires. Men det blir feiring!
 

Publisert 15.04.2021

Med bakgrunn i smittesituasjonen i regionen, har kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vedtatt å innføre strengere smitteverntiltak på Nord-Jæren.
 

Publisert 15.04.2021

Smittevernsituasjonen og hensynet til skoledriften gjør at Sola ungdomsskole går over til rødt tiltaksnivå.

 

Publisert 13.04.2021

Smittesituasjonen på Nord-Jæren gjør at dagens nasjonale tiltaksnivå videreføres i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Tiltaksnivået blir fortløpende vurdert.

 

Publisert 13.04.2021
flyfoto av strand med surfere

Nå kan du komme med innspill til Sola kommunes nye klima- og miljøplan.

 

Publisert 31.03.2021

2020 har vært et annerledes år for oss alle. Tross alt har vi levert et stabilt økonomisk resultat, opprettholdt viktige tjenester for innbyggerne og fortsatt omstillingsarbeidet i organisasjonen. Samtidig har året vært preget av smitteverntiltak, periodevise nedstengninger og nasjonale og lokale Covid-19-forskrifter.

 

Publisert 30.03.2021

70 elever og 10 ansatte blir satt i karantene. Disse vil bli kontaktet direkte av smittesporingsteamet i løpet av tirsdag kveld.

Publisert 24.03.2021

Etter at regjeringen tirsdag kveld la fram nasjonale smitteverntiltak, blir det ikke innført lokale regler på Nord-Jæren.

 

Publisert 28.02.2021

Meldeplikten for arrangementer er forlenget til ut april. 

 

Publisert 17.03.2021

Næringsvirksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak kan søke.