Publisert 13.03.2018

Husk søknadsfrist 1. april 2018.

Publisert 08.03.2018

Ny regning på kostnader viser at viss vi ikke tar grep, blir Bypakke Nord-Jæren 4,7 milliarder dyrere enn planlagt.

Publisert 01.03.2018

Etter negativ befolkningsvekst i 2016 opplever kommunen igjen positiv befolkningsutvikling når vi nå har fått oversikt over befolkningsutviklingen for 2017.

Publisert 26.02.2018

Mandag 26. februar samles over 50 personer, fra 6 ulike organisasjoner i Sola kulturhus. Det er de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola som har invitert til en felles samling for sine samarbeidspartnere innenfor omsorg og psykososial støtte ved større kriser. Røde Kors, Sanitetsforeningen, Nasjonalforeningen, Humanetisk forbund, Den norske kirke og politiet deltar.

Publisert 15.02.2018

Det foreløpige regnskapet for Sola kommune viser et netto driftsresultat på kr 92 mill., noe som tilsvarer 4,8 prosent av brutto driftsinntekter.

Publisert 14.02.2018

Rogaland fylkeskommune har åpnet opp for søknader for prosjektmidler til oppfølging av Handlingsprogram næring 2018.

Publisert 12.02.2018

Sola kommune lyser ut totalt 250.000 kroner til prosjekter eller tiltak som støtter opp under kommunens folkehelsearbeid.

Publisert 07.02.2018

Frivillige lag og foreninger kan nå søke om å overta flagging ved en rekke offentlige bygg.

Publisert 01.02.2018
Publisert 31.01.2018

Bli med på folkefest i Tananger 25. juli 2018!