Publisert 27.01.2023

På gang: Klargjøring til bygging av nye Røyneberg barnehage. Nye gang- og sykkelveger. Utbedring av undergang. Ny sykkelbru.

 

Publisert 19.01.2023
Bilde av Renate Haukom Jacobsen, Sara Rott Gundersen og Ståle Undheim, som smiler til fotografen.

Få med deg 16 eksempler som kan inspirere i utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn.

Publisert 17.01.2023

Nå kan kunstnere søke om å få bo en periode i kunstnerleilighet på øya Rott utenfor Tananger.  

 

 

Publisert 12.01.2023

Ove Sørensen er ny plan- og bygningssjef i Sola. Han sier ikke nei, med mindre han må.
 


 

Publisert 11.01.2023

Både barn, foresatte, barnehageansatte og kommunen kan glede seg til et enda tettere samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS).
 


 


 

Publisert 11.01.2023
Fotokollasj av kvinne med motorsag og hjelm, snekring og klipping av vegetasjon.

 

Trenger du hjelp med å komme deg ut i arbeidslivet? eller har du av ulike grunner behov for å være i aktivitet?

Publisert 01.01.2023

1. januar inviterte ordfører Tom Henning Slethei til nyttårsmottakelse i Sola kulturhus. Der ble mange solabuer hedret for prestasjoner og innsats i 2022. 

Publisert 09.01.2023

Håndhevingen av parkeringsreguleringene i hele Sola kommune starter 12. januar 2022.

 

Publisert 06.01.2023
Fotokollasj av bilder fra Sola. Strand, blomst og humle, ku og skoleelev.

Sola kommune har et eget klima- og miljøfond. Nå kan du søke om midler som kan bidra til mer miljøvennlig og bærekraftig utvikling her i Sola. 

Publisert 03.01.2023

Sola kommune er med i det nasjonale rekrutteringsprogrammmet "Menn i helse".