Publisert 23.03.2017

I dag ble det holdt et vellykket kick-off for "Menn i helse" i Rogaland.

Publisert 15.03.2017

Mandag 15. mai klokken 07.45 åpner rådhuset sine dører i Kanalsletta 3 på Forus.

Publisert 13.03.2017

Kommunen er i vekst og opplever stadig nye utfordringer og vi arbeider med et langsiktig prosjekt for å skape varige endringer som gir økt verdi og sikrer robuste velferdstilbud.

Publisert 06.03.2017

Nye tall fra SSB viser at antall innbyggere i Sola har gått ytterligere ned siden 3. kvartal (se figur 1 under). Ved utgangen av 4. kvartal 2016 var det 25 982 innbyggere, 40 færre personer enn ved utgangen av 3. kvartal. Dette er likevel en lavere nedgang enn 2. og 3. kvartal 2016, da befolkningsreduksjonen var på henholdsvis -68 og -73 personer. Pr. 1. januar 2016 var vi 26 095 innbyggere.

Publisert 24.02.2017

I samarbeid med NRK lokalen, Klepp kommune, Hå kommune, Randaberg kommune og Jæren Friluftsråd har vi nå startet den største kollektive ryddedugnaden i Jærkystens historie.

 

 

 

Publisert 17.02.2017

Har du en god idé men mangler penger til gjennomføring?

 

Publisert 15.02.2017

Det foreløpige regnskapet for Sola kommune viser et netto driftsresultat på kr 93,9 mill.,noe som tilsvarer 5 prosent av brutto driftsinntekter.

Publisert 06.02.2017

Er du mann og nysgjerrig på jobb i helsesektoren? Prosjektet Menn i helse inviterer til informasjonsmøter 9. februar.

Publisert 05.01.2017

Sola kommune har opprettet Næringsfond. Disponering av fondsmidlene skal gå til tiltak og aktiviteter som fremmer utvikling. 

Publisert 01.01.2017