Publisert 13.12.2017

Vinneren er enebolig i Sollivegen 6B.

Publisert 13.12.2017

Snø og regn har skapt glatte veier mange steder i kommunen, og vi jobber med å få strødd der det er nødvendig. Vi minner om Meld feil-funksjonen vår hvor du kan melde fra om glatte forhold. 

Publisert 13.12.2017

søndag 1. januar kl. 15.00 i Sola kulturhus

Publisert 12.12.2017

Overgrep.no er en ny ressursside som tar opp temaer som voldtekt, voldshandlinger, incest, overgrep mot barn og trakassering. Siden er ment for å hjelpe ofre for kriminelle handlinger og deres pårørende. 

 

Publisert 04.12.2017

Endelig er de her!

Publisert 30.11.2017

Suksessprosjektet Menn i helse fortsetter i Sola i 2018

Publisert 29.11.2017

For lag og organisasjoner rettet mot levekårsområdet

Publisert 27.11.2017

Armatur i gatelysene blir skiftet i desember og januar.

Publisert 23.11.2017

Protokoll fra formannskapet til offentlig ettersyn.

Publisert 20.11.2017

SSB har publisert kvartalstallene for 3. kvartal 2017. Den positive befolkningsveksten som fremgikk av første og andre kvartal fremholder også i tredje kvartal 2017. Dette er en positiv og stabil befolkningsutvikling sammenlignet med 2016, hvor både 2., 3. og 4. kvartal hadde negativ befolkningsvekst.