Publisert 23.11.2021

Høye smittetall, økning i andre luftveisinfeksjoner og økt press på kommunale helsetjenester gjør at ordførerne på Nord-Jæren ber folk innstendig om å følge nasjonale smittevernråd nå. 
 

Publisert 22.11.2021

 Ordfører Tom Henning Slethei signerer mandag på en avtale om at Sola skal bli en demensvennlig kommune.

Publisert 04.11.2021

Fra og med januar 2022 kan du velge om du vil betale regningen for vann, avløp og renovasjon 2 eller 12 ganger i året.   

Publisert 05.11.2021

Økende koronasmitte gjør at vi igjen må passe litt ekstra på. Og du kan fortsatt vaksinere deg. 
 

Publisert 17.11.2021

Hvordan samle kreftene for å sikre felles innsats for et attraktivt og næringsrobust Rogaland?

  

Publisert 12.11.2021

Ubruddet av fugleinfluensa i en fjørfebesetning på Jæren gjør at det innføres tiltak for å hindre videre smitte. Også du med hobbyhøns kan bidra.
 

Publisert 04.11.2021

Kommunen deler ut til sammen 240 000 kroner til folkehelsearbeid.
 

Publisert 04.11.2021

De fire kommunene på Nord-Jæren har i høst gått sammen om å lage en oversikt over hvordan klimagassutslippene fordeler seg på mellom kommunene.
 

Publisert 30.09.2021

Bredde- og toppidretten har allerede tatt Sola Arena i bruk. Nå er anlegget offisielt åpnet. 

 

 

Publisert 28.10.2021

Søknadsfristen er 19. november og søknadsskjema finner du her.