Markering av Verdensdagen for psykisk helse

26. september klokken 18.00 i Sola kulturhus.

Lag plass – vi trenger å høre til  

Dette er årets tema for den internasjonale merkedagen som skal øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse.

Vi trenger å høre til, og i år vil vi sette fokus på å lage plass til et større mangfold mennesker. Å føle tilhørighet er et grunnleggende behov. Det er følelsen av å være en ønsket del av felleskapet hvor du blir respekt, sett og forstått som den du er. Å omgi oss med mennesker som tåler følelsene våre, virker beskyttende mot langvarig stress og angst. Det kan også redusere følelsesflukt gjennom for eksempel rus eller isolasjon.  

Slik markerer vi Verdensdagen for psykisk helse

Tid og sted

Friskliv og Rask psykisk helsehjelp i Sola kommune står bak markeringen som vil foregå i Sola kulturhus tirsdag 26. september klokken 18.00 - 20.00. Det blir åpen kafé og stands i foajéen fra klokken 17.30. 

Foredrag om grensesetting og selvhevdelse

Psykolog Kyrre Dyregrov, skal holde et foredrag om grensesetting og selvhevdelse. Ifølge Dyregrov vil mangel på grenser og selvhevdelse medføre stor slitasje i relasjoner. Man sliter seg selv ut, fordi man ikke klarer å ta egne følelser og behov på alvor. Mange er redd for å være til bry, bli avvist eller være en byrde for andre. Med dette foredraget håper han å hjelpe deg å forstå deg selv og dine mønstre bedre, for å kunne ta bedre vare på deg selv. 

Lokale allmennleger med egen podcast

Det vil også bli et innlegg fra de to lokale allmennlegene Kristian Yong Høines og Morten Munkvik. Morten og Kristian er begge spesialister i allmennmedisin og er fastleger i Sola kommune. Begge har lang erfaring med undervisning og fagutvikling. Sammen har de podcasten «Kvalm» der de tar for seg ulike faglige utfordringer i allmennpraksis. 

Stands i foajéen

I foajéen vil ulike organisasjoner i og rundt kommunen som tilbyr psykisk helsehjelp stille på stands. Her får du en oversikt over noen av tilbudene i kommunen og hvor det er hjelp å få. 

Musikalske innslag

Kvelden byr på musikalske innslag fra kulturskolen. Vi får besøk av teaterkameratene & kanonklovnene, helsekoret Canto, og pianoelever vil spille i foajéen. 

Konferansierer 

Kommunedirektør Knut Underbakke og ordfører Tom Henning Slethei er konferansierer.

Deltakelse er gratis, men husk billett!

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men du må ha billett. Billetter får du på Sola kulturhus nettsider. 

Vi ønsker alle velkommen til en fin markering!

Plakat som viser hva som skal skje. Bilder av foredragsholdere. - Klikk for stort bilde Plakat som viser program. - Klikk for stort bilde