Nå er vi 28 315 innbyggere i Sola!

Foto av far som holder barn. Far står i bakgrunnen og holder datter opp mot kamera. - Klikk for stort bilde

Folketallet i Sola kommune økte med 747 personer i løpet av 2022. 

På årets første dag i 2023 var det 28 315 innbyggere i Sola kommune. Det tilsvarer en vekst på 2,7 prosent.

Driverne bak befolkningsveksten er i all hovedsak nettoflytting og fødselsoverskudd. Nettoflytting står for 69 prosent av veksten i 2022 (516 personer), mens fødselsoverskuddet (fødte minus døde) står for resten av veksten (189 personer).

  • Det ble født 7 færre barn i 2022 enn i 2021. Fødselstallene i Sola holder seg relativt stabile sammenlignet med resten av landet som har synkende fødselstall.
  • Antall døde (148) er en svak nedgang fra 2021 med 17 færre døde. Sammenligner man de ti siste årene, ser man likevel en svak økning.
  • Nettoflytting i 2022 var 556 personer. Innenlands nettoflytting var 39 personer, og nettoinnvandring var 511.
Graf viser folkevekst  i Sola per kvartal - Klikk for stort bilde


Fødselsoverskuddet i Sola var i 2022, 188 personer. Det er en svak økning fra året før. Tendensen dersom vi ser på de 10 siste årene er likevel at fødselsoverskuddet er svakt synkende.

Grafen viser oversikt over fødte og døde i Sola mellom 2015 og 2022. - Klikk for stort bilde


1,3 prosent økning i Rogaland

Statistikken viser at veksten i Rogaland var 6 553 personer i 2022. Dette utgjør en samlet vekst i Rogaland på 1,3 prosent. Sola var den kommunen som etter Sandnes og Stavanger hadde høyest vekst i absolutte tall (747 personer). Dette utgjør en vekst på 2,7 prosent i Sola kommune. I prosentvis vekst er det Utsira (10,6 prosent) og Hjelmeland (3,4 prosent) som har størst vekst tett fulgt av Sola.

 

Kommune

Befolkning 1. januar 2022

Folketilvekst 2022

Befolkning 1. januar 2023

Folkevekst prosent

Utsira

188

20

208

10,6 %

Hjelmeland

2534

85

2619

3,4 %

Sola

27568

747

28315

2,7 %

Kvitsøy

523

12

535

2,3 %

Klepp

20163

452

20615

2,2 %

Time

19353

428

19781

2,2 %

Bjerkreim

2789

59

2848

2,1 %

Randaberg

11454

217

11671

1,9 %

19296

535

19649

1,8 %

Strand

13268

206

13474

1,6 %

Sandnes

81305

1243

82548

1,5 %

Bokn

855

13

868

1,5 %

Gjesdal

12131

171

12302

1,4 %

Sokndal

3281

43

3324

1,3 %

Haugesund

37444

411

37855

1,1 %

Tysvær

11283

122

11405

1,1 %

Eigersund

14860

151

15011

1,0 %

Stavanger

144699

1312

146011

0,9 %

Lund

3178

28

3206

0,9 %

Karmøy

42541

362

42903

0,9 %

Suldal

3784

31

3815

0,8 %

Vindafjord

8775

69

8844

0,8 %

Sauda

4525

18

4543

0,4 %

 

Veksten i Sola utgjør omtrent 11 prosent av veksten i Rogaland.

Lenke til SSB