Nå kan du søke om midler til klima- og miljøtiltak

Kommunen vil gi støtte til tiltak som reduserer klimagassutslipp, fremmer miljøvennlige løsninger og som tar vare på naturen vår. 

Om klima- og miljøfondet

Sola kommune har et eget klima- og miljøfond.  Fra dette fondet ønsker vi å gi midler til tiltak som bidrar til å gjøre Sola mer miljøvennlig og bærekraftig. Tiltakene som blir støttet av fondet kan også hjelpe kommunen med å nå målet om å kutte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. 

Midlene som skal fordeles i 2024 er til sammen 500 000 kroner. 

Hvem kan søke?

Alle kan søke om midler til klima- og miljøtiltak. For å få midler, må du som privatperson være bosatt i Sola. Lag, organisasjoner og bedrifter må være registrert i Sola. Tiltaket du søker om, må gjennomføres innenfor kommunens grenser.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. september 2024.

Slik søker du

Fyll inn digitalt skjema for å søke.

Søk om midler til klima- og miljøtiltak. 

Dette må du ha med i søknaden 

  • En kort beskrivelse av prosjektet
  • Formålet med tiltaket
  • Totale kostnader
  • Søknadssum
  • Forventet tidsramme 
  • Eventuelt andre finansieringskilder

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene finner du i vedlegget. (PDF, 437 kB)

Foto av gjenstander på et loppemarked. - Klikk for stort bildeProduksjonen av nye produkter krever ofte mye energi. Kanskje andre har bruk for det du ikke lenger trenger?

Kommunens klima- og miljøarbeid

Har du spørsmål?

Bjørg Miriam Dahle
bjorg.miriam.dahle@sola.kommune.no