Nok en gang øverst på pallen i kommune-NM

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) rangerer hvert år landets kommuner etter hvor attraktive de er for næringslivet. 

I 2019 og 2021 kom Sola på andreplass. Med unntak av disse to årene har vi siden 2016 vært Norges beste kommune, ifølge NHO. 

Ingen slår oss på sysselsettingsandel

NHO måler ulike kategorier som kommuneøkonomi, næringsliv, kompetanse, demografi og arbeidsliv. Innenfor kategorien næringsliv måler de hvor mange arbeidsplasser det er i kommunen og ser dette opp mot antall arbeidsføre innbyggere. Her er vi helt unike, med en sysselsettingsgrad på 130,3%. Vi har altså langt flere arbeidsplasser i Sola kommune, enn innbyggere til å utføre jobbene. Til sammenligning er Oslo på andre plass med 95,8%. 

God kommuneøkonomi og høy kompetanse i næringslivet

Kommuneøkonomien er ifølge undersøkelsen den femte beste i landet. Kompetanse er totalt sett på andre plass, med 6,8% med teknisk og naturvitenskaplig utdanning og 13,2% har høyskoleutdanning. 

I kategorien næringsliv er Sola totalt på sjette plass. Vi får vinner både i delkategorien privat sysselsetting og eiendomsskatt, men det at næringslivet i stor del er basert på energibransjen trekker litt ned. 

Les mer om kommune-NM på NHO sine nettsider her.