Norges nest største militærøvelse

6.-24. mars gjennomfører Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 Norges nest største militærøvelse. Også i Sola kan øvelsen sees og høres.
 

Heimevernssoldater i grønne uniformer ute på øvelse. - Klikk for stort bildeØvelsen, som også kan sees og høres i Sola, er planlagt i over et år og har ingen direkte sammenheng med sikkerhetssituasjonen i Europa. Tore Ellingsen/HV-08

Øvingsområde blir hele Rogaland og Agder, og over 4200 soldater vil delta over tre uker.

Også i Sola vil det kunne sees og høres militær tilstedeværelse og øvelsesaktivitet de neste ukene. Blant annet kan uniformerte, væpnede soldater bli plassert i nærhet til rådhuset og andre interessepunkter ved og rundt militær og samfunnskritisk infrastruktur, havner og veiakser. 

Fra 6. - 24.  mars vil det i Rogaland og Agder bli avholdt feltøvelse, hvor avdelingene vil trene på å løse oppdrag innenfor sine primærfunksjoner. Det vil bli militær trafikk på enkelte veier. Løsammunisjon og lysraketter vil bli brukt og man kan påregne noe støy hele døgnet.

–Øvelsen er koordinert med politiet, og HV-soldatene vil være lett kjennbare i norsk uniform. Annen mistenkelig aktivitet skal som vanlig varsles politiet, sier oberstløytnant Øystein Nilsen, distriktssjef for HV-08.

I tillegg til Forsvaret vil mange aktører, som politiet, statsforvalterene, sivilforsvaret, Agder Energi, Bane Nor, Helse Stavanger, Sørlandet sykehus, Avinor, Kystverket, Sira-Kvina og mange kommuner være involvert.

Øvelsen er planlagt i over et år og har ingen direkte sammenheng med sikkerhetssituasjonen i Europa.

-Vi startet planleggingen lenge før offensiven brøt ut i Ukraina. Men på grunn av hvordan situasjonen har utviklet seg, måtte vi øke trusselbildet på øvelsen. Vi har blitt forbikjørt av virkeligheten. Det viktigste for meg er at øvelsen er relevant og at det vi trener på, er noe konkret som vi kan få brukt for senere, informerer oberstløytnant Nilsen.

Øvelse Jøssing er i tillegg en del av øvelse Joint Viking som foregår i Troms. Her øver 20 000 norske og allierte soldater på å forsvare landet vårt. For at Forsvaret skal være i stand til å forsvare landet vårt, må det øves jevnlig.

Heimevernssoldater i grønne uniformer ute på øvelse. - Klikk for stort bildeØvelsen, som også kan sees og høres i Sola, er planlagt i over et år og har ingen direkte sammenheng med sikkerhetssituasjonen i Europa. Tore Ellingsen/HV-08

Heimevernet sine hovedoppgaver:

• HV bidrar til nasjonal krisehåndtering

• HV gjennomfører vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter

• HV støtter det sivile samfunnet, herunder bistår politiet