Si fra om hjemmetjenestene

Alle som mottar hjemmetjenester fra kommunen, får en undersøkelse der de får si hva de syns om hjemmetjenestene fra kommunen.

– Vi ønsker å vite hvordan innbyggerne opplever hjemmetjenestene de får, og vi vil bruke svarene i undersøkelsen i vårt forbedringsarbeid, sier Inger Flood-Engebretsen, rådgiver i Sola kommune.

Svarene blir brukt for å forbedre arbeidet

Svarene fra undersøkelsen blir brukt for å forbedre arbeidet i hjemmetjenestene og blir også delt med politikerne når de tar stilling til oppfølging og utvikling av hjemmetjenestene. 

Viktig å si fra om tjenestene

Sist Sola kommune sendte ut en undersøkelse om hjemmetjenester var i 2020. – Nå gjør vi det for andre gang. Det er viktig for oss å få tilbakemeldinger fra innbyggerne, sier Inger Flood-Engebretsen. 

Undersøkelsen er laget i verktøyet bedrekommune.no, som er utarbeidet av KS. Svarene er sammenlignbare med tidligere undersøkelser og undersøkelser gjennomført i andre kommuner. 

– Med disse svarene vil vi gå fra å anta hvordan tjenestene blir tatt imot til å vite hvordan innbyggerne opplever tjenester fra oss. Det betyr mye for å sikre kvaliteten av tjenestene vi tilbyr. Det styrker samtidig demokratiet og lokalsamfunnet, avslutter hun.

Gå til Bedrekommune.no

Du kan svare på flere måter. Du kan 

  • levere digitalt på bedrekommune.no , bruk passord oppgitt på undersøkelsen du har mottatt i posten
  • sende pr post, frankert konvolutt medfølger undersøkelsen
  • levere på rådhuset
  • levere til en ansatt i hjemmesykepleien 

 

 Fristen for å svare på undersøkelsen er 19. november.