Sola i året som gikk: Årsrapport

Årsrapporten oppsummerer viktige hendelser, måloppnåelse, økonomi og resultat for Sola kommune.

Du får også et innblikk i statistikk og hvordan tjenesteområdene har arbeidet.

Les årsrapporten for 2023 (framsikt.no)

Her kan du laste ned utskriftsbar versjon av årsrapporten. (PDF, 3 MB)

Vi har levert et godt resultat for 2023. Kommunen drives godt og vi har fremdeles høyere inntekter enn landsgjennomsnittet. Samtidig øker behovene hos innbyggerne våre på formidabelt vis. Utfordringene står i kø de nærmeste årene og vi merker godt at stadig flere innbyggere trenger flere tjenester fra kommunen.  

Felles innsats

Årsrapporten for 2023 viser stort aktivitetsnivå og målrettet arbeid mot vedtatte satsinger og kommunens mål. Sola kommune er en handlekraftig og sterk organisasjon som arbeider målrettet for å levere gode tjenester til innbyggerne og legger til rette for at vi er en attraktiv kommune å bo i og drive næring i.

– En formidabel innsats av våre ansatte og godt samarbeid på tvers av tjenesteområdene har vært avgjørende for å lykkes i et år der vi har fått til mye og der arbeidet har vært preget av en krevende tid, sier kommunedirektør Knut Underbakke.