Sopebilen er på vei

Kommunen er godt i gang med feiing i gatene. Før 17. mai håper vi å være gjennom alle kommunale veier, fortau, skoler, barnehager og sykehjem.

Vi har tre biler som er ute på jobb samtidig. I de kommende ukene vil du kunne oppleve at en sopebil passerer uten å sope i din gate. Det er fordi den skal på et oppdrag et annet sted i kommunen. Vi har delt kommunen i noen områder som vi håndterer fortløpende. 

  • Forus
  • Sola – Kjelsberg
  • Skadberg
  • Nordsjøveien – Snøde 
  • Tananger – Jåsund 
  • Grannes – Røyneberg  
  • Hålandsmarka – Tjelta

Vi har ikke mulighet til å fortelle akkurat når vi kommer til ditt område. 

Hvis vi ser at det blir vanskelig å komme rundt kommunen innen 17. mai, vil vi mot slutten av perioden gjøre prioriteringer innad i områdene. Dette sikrer at skolegårder og andre steder man skal arrangerer festligheter til nasjonaldagen skal være ferdig sopet til feiringen.