Stenger tribunen ved Tananger stadion

Det skal være trygt å oppholde seg i kommunens bygg og uteområder. Nå er det dessverre ikke lenger trygt på tribunen ved Tananger stadion.

Tilstandsrapporten fra 2024 viser at tribunen ved Tananger stadion er i dårlig stand. Kommunen har foretatt prøveboringer i betongen. Kvaliteten er såpass dårlig at vi velger å stenge tribunen. Fra 10. april setter vi opp byggegjerder, og du kan ikke lengre oppholde deg på tribunen. Du kan fortsatt trygt bruke garderobene og banene som vanlig.

Tribunen ved Tananger stadion ble bygget på slutten av 70-tallet. Vi vil foreta en kartlegging av behovet for å vurdere kapasitet, slik at vi på sikt kan få etablert et bygg som møter dagens standard. Forslaget blir presentert for poliikerne.

Flere synes det er leit at tribunen stenges. Vi har forståelse for dette. Vi vil gjøre en vurdering om det er mulig å holde de nederste benkene åpne slik at du fortsatt kan sitte her og heie på kamper og treninger. Ellers vil det være mulig å se kamper og treninger langs banen.