Vil gjøre Nord-Jæren til landets mest attraktive bo- og arbeidsmarkedsregion

Ordførerne og kommunedirektørene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg inviterer til felles formannskapsmøte for storbyregionen 30. januar 2024 i Sandnes rådhus.

Målet med møtet er å få til et enda bedre samarbeid mellom de fire kommunene, for å styrke attraktiviteten som det tredje største storbyområdet i Norge.

– Å styrke det regionale samarbeidet bidrar til å nå målet vårt om å bli en mer attraktiv region å bo og arbeide i. Sammen er vi knallsterke her på Nord-Jæren, sier ordfører i Sola, Janne Stangeland Rege. 

Dato: Tirsdag 30. januar 2024
Tid: 14.30 – 16.00
Sted: Sandnes rådhus - kommunestyresalen, 2. etasje

Kort bakgrunn

1. januar 2021 startet storbyregionen (Stavanger, Sandnes og Sola) et prosjektsamarbeid for å samordne den regionale næringsutviklingen. Den nye organiseringen ble vedtatt i 2020 i etterkant av avviklingen av Greater Stavanger.

Kommunene i storbyregionen forpliktet seg til å stille med kompetanse, kapasitet og finansiering til felles prosjekter, gjennom sine årlige budsjettvedtak. Samarbeidet skulle være en pilotfase på to år, men pga. koronapandemien ble avtalen forlenget i ett år til ut 2023.

Som avtalt er samarbeidet evaluert. Evalueringen og forslag til framtidens samarbeidsmodell skal legges fram til politisk behandling i 2024.