Planleggingsdager

Det er 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Dagene vist under gjelder for alle kommunale barnehager i Sola. De to siste planleggingsdagene plasseres av samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage. Du finner dato på barnehagens nettside.

Barnehageåret 2022-2023

  • 15. august 2022
  • 18. november 2022
  • 02. januar 2023

Kontaktinfo

Fagstab oppvekst, barnehage
Tlf: 51653381