Barnehage

Viktig melding

Opptaket 2022 er ferdig, og det er nå åpnet for søknader etter frist, samt mulighet for å logge inn i oppvekstportalen og gjøre endringer på eksisterende søknad.