Viktig melding

Koronavirus

Her har vi samlet aktuell informasjon om koronaviruset, og oversikt over hvem du kan kontakte.

Gå til infoside om koronaviruset

Information about the coronavirus 

 

Barnehage

Viktig melding

Hovedopptaket for barnehager i Sola er ferdig

Vi vil nå gå gjennom søknadene som kom inn etter søknadsfristen. Nye søknader tas inn fortløpende, og du kan gjøre endringer på allerede innsendt søknad.