Viktig melding

Koronavirus

Her har vi samlet all aktuell informasjon om Covid-19. 

Informasjon om koronavirus

Information about the Coronavirus

Barnehage

Viktig melding

Hovedopptaket for barnehager i Sola er ferdig

Vi vil nå hente inn søknader som er kommet inn etter søknadsfristen 1. februar 2021. Det er mulig å gjøre endringer på allerede innsendte søknader. NB: Alle endringer på søknad gir ny søknadsdato.