Tjenester og tiltak

Tjenester og tiltak

Mottak og kontakt

Hvis du har behov for mer informasjon om hjelpetilbud eller trenger å drøfte ditt behov, er du velkommen til å kontakte Familiesenteret. De kan hjelpe deg på telefon, avtale et møte med deg eller hjelpe deg til rett tilbud. 

Du finner også informasjon om ulike hjelpetilbud her. 

 

 

Metoder og program
Spesialisthelsetjenesten