Skolerute: ferier og fridager

Første og siste skoledag i forbindelse med ferier er felles for alle skoler. Utenom disse kan skolene justere skoleruta i forbindelse med planleggingsdager. Antall skoledager i skoleåret skal være totalt 190 dager.

Se den fullstendige skoleruta på den enkeltes skoles hjemmeside.

Skolerute 2019-2020

Skolerute 2019-2020
Måned Dato Informasjon
August 2019 19. Skolestart for elevene
September 2019
Oktober 2019 Uke 41 (7.-11.) Høstferie for elevene
November 2019 15. Fridag for elevene / skolemøte for Rogaland
Desember 2019 20. Siste skoledag før jul
Januar 2020 2. Første skoledag etter jul
Februar 2020 Uke 9 (24.-28.) Vinterferie
Mars 2020
April 2020 6.-14. Påskeferie
Mai 2020 1., 17., 21. og 22. Off. fridag/ Grunnlovsdag/ Off. høytidsdag/ Fridag for elevene
Juni 2020 1./ 19. Offentlig høytidsdag/ Siste skoledag
Sum

Kontaktinfo

Skolekontoret