Skolerute: ferier og fridager

Kort fortalt

  • Første og siste skoledag i forbindelse med ferier er felles for alle skoler.
  • Utenom disse kan skolene justere skoleruta i forbindelse med planleggingsdager.
  • Antall skoledager i skoleåret skal være totalt 190 dager.

Se den fullstendige skoleruta på den enkeltes skoles hjemmeside.

 

Skolerute

Skolerute 2022 - 2023

Skolerute 2022 - 2023

Måned Merknad
August Skolestart torsdag 18.august
September  
Oktober

Høstferie 10.-14.oktober (uke 41)

November  Fridag - Skolemøtet for Rogaland fredag 18.november
Desember  Siste skoledag før jul torsdag 22. desember
Januar  Første skoledag etter jul tirsdag 3. januar 2023
Februar Vinterferie 27.feb. - 3.mars (uke 9)
Mars

Vinterferie 27.feb. - 3.mars (uke 9)

April Påskeferie mandag 3. april - tirsdag 11. april
Mai

Arbeidernes dag mandag 1.mai
Grunnlovsdag onsdag 17.mai
Kristi himmelfartsdag torsdag 18.mai
Fridag for elevene fredag 19.mai
Andre pinsedag mandag 29.mai

Juni Siste skoledag før sommerferien er onsdag 21. juni.
  190 skoledager i skoleåret 2022 - 2023

Kontaktinfo

Fagstab oppvekst