Skolerute: ferier og fridager

Første og siste skoledag i forbindelse med ferier er felles for alle skoler. Utenom disse kan skolene justere skoleruta i forbindelse med planleggingsdager. Antall skoledager i skoleåret skal være totalt 190 dager.

Se den fullstendige skoleruta på den enkeltes skoles hjemmeside.

Skolerute

Skolerute 2019-2020
Skolerute 2019-2020
Måned Dato Informasjon
August 2019 19. Skolestart for elevene
September 2019
Oktober 2019 Uke 41 (7.-11.) Høstferie for elevene
November 2019 15. Fridag for elevene / skolemøte for Rogaland
Desember 2019 20. Siste skoledag før jul
Januar 2020 2. Første skoledag etter jul
Februar 2020 Uke 9 (24.-28.) Vinterferie
Mars 2020
April 2020 6.-14. Påskeferie
Mai 2020 1., 17., 21. og 22. Off. fridag/ Grunnlovsdag/ Off. høytidsdag/ Fridag for elevene
Juni 2020 1./ 19. Offentlig høytidsdag/ Siste skoledag
Sum

 

Skolerute 2020-2021
Skolerute 2020-2021
Måned Dato Informasjon
August 2020 17. Skolestart for elevene
September 2020  
Oktober 2020 5. - 9. oktober (uke 41) Høstferie for elevene
November 2020 13. november Fridag for elevene / Skolemøtet for Rogaland
Desember 2020 22. desember Siste skoledag for elevene før jul
Januar 2021 5. januar Første skoledag for elevene etter jul
Februar  
Mars 1. - 5. mars (uke 9)/ 29. mars - 5. april Vinterferie/påskeferie
April  29. mars - 5. april Påskeferie
Mai 1., 13., 14., 17., 24. Off. fridag, kristi himmelfartsdag, fridag, grunnlovsdag, andre pinsedag
 Juni  18. juni Siste skoledag før sommerferien

 

Kontaktinfo

Skolekontoret