Hva kan jeg søke om selv?

Noen tiltak kan du søke om og utføre selv, men for større tiltak må ansvarlige foretak stå for både søknaden og utførelsen. Les mer om tiltak du kan utføre selv i plan- og bygningsloven § 20-4 og byggesaksforskriften kapittel 3.

Dersom du kan søke selv

Les mer her om hvordan du søker.

Dersom du ikke kan søke selv

Kontakt fagfolk som kan søke for deg. Din rolle i byggesaken blir da tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk som du må engasjere og inngå avtaler med. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Foretaket får ansvarsrett i tiltaket når erklæringen er sendt til kommunen

Foretaket skal sende en erklæring til kommunen om at det påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for byggesaken. Med erklæringen bekrefter foretaket også at det har den nødvendige faglige kompetansen til å kunne utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Erklæringen skal sendes inn før arbeidet starter, men arbeidet kan starte umiddelbart etter at erklæringen er sendt. Når erklæringen er sendt, har foretaket påtatt seg ansvarsrett.

Hos Direktoratet for byggkvalitet kan du søke etter firma med sentral godkjenning.

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.

Kontaktinfo

Hilde Hellstrand
Seksjonsleder byggesak, landbruk og miljø
Tlf: 51 65 34 14

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.