Hvordan søke selv?

Før du søker

Sjekk følgende:

Må jeg søke?
Kan jeg søke selv, eller må fagfolk søke for meg?

Hvordan søke?

 1. Bestill situasjonskart hos kommunen eller elektronisk her.
 2. Bestill naboliste fra kommunen.
 3. Tegn inn tiltaket på situasjonskartet og lag plan-, snitt-, og fasadetegninger som er målsatt og i målestokk.
 4. Send ut nabovarsel. Ved nabovarsling brukes skjema 51545155 og 5156. Skjema 5154 skal kun benyttes ved rekommanderte sendinger, ett skjema til hver nabo. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen. Mer informasjon om nabovarsling finner du her.
 5. Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen.

Søknad og vedlegg

Søknad skal inneholde følgende:

 • Søknadskjema (5153) utfylt og underskrevet
 • Kopi av nabovarsel
 • Kvittering for nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
 • Målsatt situasjonskart som viser tiltakets plassering
 • Plan-, snitt og fasadetegninger som viser endringene. Tegningene skal være målsatt og i målestokk. Ved til-/påbygg skal også eksisterende fasader og plan vises.
 • Plan-, snitt og fasadetegninger som viser sist godkjent situasjon (eksisterende tegninger) må vedlegges. Hvis du mangler tegninger av eksisterende bygning kan du sjekke vårt digitale byggesaksarkiv. Er det forskjell mellom faktisk situasjon og siste godkjente situasjon må dette redegjøres. 

Alle skjemaene/byggesaksblankettene finner du på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet. Søknaden kan sendes til kommunen per e-post eller post.

Du kan også finne digitale løsninger hos Direktoratet for byggkvalitet.

Hva koster det å søke? 

Her finner du saksbehandlingsgebyrer.

Behandlingstid

Behandlingstid på byggesaker uten dispensasjon og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra annen myndighet, er 3 uker.

Behandlingstid på byggesaker med dispensasjon er 12 uker.

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.

Kontaktinfo

Hilde Hellstrand
Seksjonsleder byggesak, landbruk og miljø
Tlf: 51 65 34 14

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.