Vannmåler

Her kan du lese om abonnement, installasjon og avlesning av vannmålere.

Vannmålerabonnent 

 • Grunneiere og abonnenter er ansvarlige for vannmåleren. Den skal holdes frostfritt og kontrolleres jevnlig.
 • Når du har vannmåler betaler du gebyr på grunnlag av målt vannmengde inn, multiplisert med vannpris i kr/m³.  Les mer om gebyrer for vannmåler.
 • Du betaler for alt vann som strømmer gjennom måleren. Derfor bør du sjekke for lekkasjer i ditt sanitæranlegg med jevne mellomrom.
 • Du sjekker for lekkasjer ved å stenge alle tappesteder, deretter skal måleren stå helt i ro.
 • Selv helt små mengder lekkasje kan gi store utslag over tid. Eksempler er kraner som drypper og toalett som renner.
   

Vannmåleravlesning

Kommunen gjennomfører vannmåleravlesning i november/ desember hvert år. Dette danner grunnlaget for årsoppgjør for inneværende år og forskudd kommende år.

Har eiendommen IPERL vannmåler med digitale tall?

Fjernavleste målere avleses automatisk ved at vi kjører forbi med vårt avlesningsutstyr. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil eier motta SMS eller målerkort for manuell avlesning. 

Har eiendommen analog vannmåler med tall som snurrer?

Avlesningskort blir sendt ut via SMS til eier med en frist. Det må da leses av målerstand manuelt og sendes inn som svar på SMS innen oppgitt tidsfrist. 

Dersom du ikke får vannmåleravlesning på SMS, vil du få et avlesningskort i posten. Når du har mottatt avlesningskortet går du inn på leseav.no og registrer vannmålerstanden. Her kan du også registrere ditt mobilnummer, slik at du kan få avlesning på SMS neste år.

Feil på avlesning eller finne rapportert forbruk?

Du finner mer informasjon om forbruk på Min side - Min eiendom. Link til Logg inn på Min side 
Er det rapportert feil, melder du korrekt informasjon i dette skjemaet:
Meld feil på vannmåleropplysninger

Installasjon av vannmåler

 • Søknad og installasjon skal utføres av godkjent rørlegger.
 • Som registrert bruker i Entreprenørportalen vil du få tilgang til fulldigital innsendelse av søknad om vannmåler og innlevering av ferdigmelding.
 • Vannmåler hentes på Joa vegen 46, når søknaden er godkjent.
 • Når arbeidet er sluttført, skal melding om uført vann- og avløpsarbeid sendes inn via entreprenørportalen.


Har du fått telefon fra rørlegger angående bytte av vannmåler?

Sola kommune har en pågående utskifting kampanje gjennom firmaet Finn Midtbøe. Rørlegger har fått utlevert ID-kort fra Sola kommune.

Viktig informasjon til rørlegger

Vannmåler skal installeres etter bestemmelser gitt i «Norm for bruk av vannmåler».

Søknader om vannmåler, søkes fra nå av i Powel entreprenørportal:

Registrer deg i Powel entreprenørportal

Fra og med 1. august 2022 vil søknad og ferdigmeldinger kun bli behandlet i dette systemet.

Slutt-dokumentasjon

Når arbeidet er utført skal ansvarlig foretak sende inn ferdigmelding med slutt-dokumentasjon til kommunen. Dokumentasjonen i ferdigmeldingen brukes til å oppdatere ledningskartet og er svært viktig både for kommunen, og grunneier dersom noe skulle skje i framtiden.