Jobb i solabarnehagen

Gjennom lek skjer det magiske ting! Blir du med på laget?

En del av barnas verden

Å være en del av barnas verden gjennom engasjerende aktiviteter er givende. Ikke minst er det givende å ta del i øyeblikkene der barna oppdager nye ferdigheter, knytter sterke vennskap og uttrykker seg kreativt. I våre barnehager er lek noe av det aller viktigste. Gjennom lek skjer det magiske ting! Vi liker også å slippe fantasien løs sammen med kulturavdelingen i kommunen for å skape noe i felleskap. 

  • Om lag halvparten av de ansatte i solabarnehagene er pedagoger. 
  • Våre ansatte er med i lærende nettverk på tvers for bygge kompetanse. 
  • Vi legger kontinuerlig vekt på pedagogisk analyse-arbeid for å finne fram til hvordan vi kan gjøre jobben vår enda bedre. 

Søk på ledige stillinger i solabarnehagen (webcruiter.com)

Foto av en barnehagelærer som spiller på gitar mens barna står rundt henne.  - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen

Ansvar for hverandre 

Visjonen for Sola kommune er ansvar for hverandre. Denne visjonen har vi med oss i barnehagen. Vi tar ansvar for relasjonen og fellesskapet barnet er en del av. Vi er tett på tett på barna, personalet, foreldre og samarbeidspartnere. Vi har hele laget rundt barnet. 

Slik gjør vi det i solabarnehagen

Alle barn i solabarnehagen skal ha et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Dette satser vi på 

  • lærende felleskap
  • livsmestring i et trygt og godt miljø
  • barns rett til medvirkning
  • mangfold og gjensidig respekt
  • inkluderende felleskap