Bli lærling i Sola kommune

I 2024 skal vi ansette inntil 30 nye lærlinger. Vi ønsker lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, innholdsproduksjonsfaget, service- og administrasjonsfaget og ernæringskokkfaget.

Hva tilbyr vi?

Som lærling i kommunen er du midlertidig ansatt med samme rettigheter og plikter som andre ansatte. Du får lønn under utdanningen din, og kompetanse som kan gi deg muligheter videre i arbeidslivet, eller kvalifisere deg for høyere utdanning.

Målet er at alle lærlingene våre skal få en interessant og spennende læretid ute i virksomhetene våre. Som lærling er du en verdifull ressurs for kommunen. Du får oppfølging av opplæringskontoret og dyktige instruktører ute på arbeidsplassen. Sammen sørger vi for at du får nødvendig kunnskap og kompetanse for å gå opp til fagprøve i faget ditt.

Du er hjertelig velkommen til å søke på våre læreplasser!

Søk på læreplass i Sola kommune (webcruiter.com)  

Foto av en ung mann som snakker med noen. Han har gul genser og holder en blyant. - Klikk for stort bildeSom lærling i service- og administrasjonsfaget får du jobbe med administrative oppgaver innenfor HR, regnskap og lønn.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

I barne- og ungdomsarbeiderfaget jobber du i barnehage, skole og SFO og får ta del i verdenen til barn og unge. I læretiden er du ett år i barnehage og ett år i skole/ SFO.

Helsearbeiderfaget 

Som lærling i helsearbeiderfaget jobber du ett år på sykehjem eller i miljøtjenesten og ett år i hjemmetjenesten. Du får ta del i hverdagen til sykehjemsbeboere og hjemmeboende.

Innholdsproduksjonsfaget

Innholdsproduksjonsfaget er et forholdsvis nytt lærefag. Du jobber i kommunikasjonsavdelingen på rådhuset og skal blant annet jobbe med sosiale medier og nettsidene våre.

Service- og administrasjonsfaget

I service- og administrasjonsfaget jobber du i organisasjonsavdelingen og økonomiavdelingen på rådhuset. Du får jobbe med HR-administrative oppgaver og lønns- og regnskapsoppgaver.

Ernæringskokkfaget

Som lærling i ernæringskokkfaget jobber du på sykehjemskjøkkenet vårt. Du får være med på utvikling av produkter og skape gode matopplevelser til brukere våre.