Kommunens beredskapsarbeid

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

For å kunne forebygge kriser og ha en god beredskap må vi først vite hvilke kriser som kan ramme kommunen vår.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 2 MB) for Sola kommune er en samlet oversikt over risiko og sårbarheter som forteller oss hva vi må arbeide for å forebygge, og hva vi må ha en beredskap for å håndtere. 

Vår strategi for en trygg kommune med robust beredskap er beskrevet i kommuneplanen og dokumentet Strategi samfunnssikkerhet og beredskap. Vi arbeider systematisk med forebygging innenfor alle våre tjenester - alt fra helsetjenester, skoler, barnehager, fritidstilbud, vedlikehold av veier, parker, eiendommer og klimatilpasningstiltak til langsiktig arealplanlegging.

Overordnet beredskapsplan

Sola kommune har en forberedt og øvet beredskapsorganisasjon som bidrar til å redusere konsekvensene ved store påkjenninger. Beredskapen i kommunen er organisert i tre nivåer, der flere ressurser settes inn avhengig av hvor alvorlig hendelsen er.

Vi har kompetanse og materiell som er avgjørende i enhver form for krisehåndtering, og store ressurser settes inn for å håndtere situasjonen.
Her kan du lese mer om kommunens overordnede beredskapsplan. 

I tillegg til vår overordnede beredskapsplan har alle våre virksomheter, som skoler, sykehjem og barnehager, egne beredskapsplaner. I en krise vil brannvesenet og legevakten sette i gang med akutt livreddende innsats. 

Avdelinger med ansvar for kritisk infrastruktur, som for eksempel vannforsyning, har vaktfunksjoner som overvåker driften kontinuerlig.

Tilfluktsrom

I Sola kommune er det et offentlig tilfluktsrom. Dette er Fjellhallen på Tananger, Storevardvegen 10. Her er det plass til 2000 personer. Offentlige tilfluktsrom er bygget for å kunne gi vern for dem som måtte være i nærområdet.

I tillegg er det tilfluktsrom på mange offentlige bygg, som skoler og idrettshaller. Disse er beregnet på dem som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. Det samme gjelder tilfluktsrom som er i privat eie.

Sivilforsvaret har mer informasjon om tilfluktsrom.

Jodtabletter til barn og unge

Alle skoler og barnehager i Sola kommune har et lager med jodtabletter. Ved en atomulykke eller -hendelse vil skoler og barnehager sørge for at barna får jod for å forebygge kreft i skjoldbruskkjertelen.

Dersom kommunen varsles i god tid, når det fortsatt er trygt å ferdes utendørs, vil foreldre få informasjon om å hente barnet hjem. Foreldrene skal da selv gi jodtabletter til barnet. Les mer om egenberedskap her.

Lurer du på hvordan du blir varslet? Les mer om dette her.

Mer informasjon om jodtabletter finner du på Statens strålevern sine nettsider.

Jodtabletter har en påstemplet holdbarhet på 4 år. Jodtablettene er imidlertid svært stabile som betyr at de beholder kvaliteten selv etter utløpsdato. Helsemyndighetene har testet lagre av tabletter gjennom mange år uten at det er sett en forringelse av kvaliteten.

Sola kommune og politiet

I en krise bistår vi Sør-Vest politidistrikt med alle våre ressurser for å redde liv og hindre skade. 

Varsling om driftsforstyrrelser på vei, vann og avløp

Vi bruker telefonvarsling ved driftsforstyrrelser på kommunens vei, vann- og avløpsanlegg, samt renovasjonen i kommunen. Varslingen skjer ved at du får en tekstmelding på mobiltelefonen og eller eventuelt en automatisk oppringning til fasttelefon. Eksempler på varsling kan være ved avbrudd i vannforsyningen, redusert vannkvalitet, vanntrykk eller andre driftsmeldinger.

Vet vi om deg?

Vi forutsetter at ditt telefonnummer står registrert på deg og din bostedsadresse i kommunen. Har du hemmelig nummer, eller telefon registrert på arbeidsgiver, vil du ikke få korrekt varsling. Står du oppført som eier av telefonnummer som andre i familien benytter, for eksempel mindreårige barn, vil de få den samme varslingen.

Er du usikker på om du står korrekt oppført for varsling kan du sjekke dette på www.servicevarsling.no.

Registrer deg selv

Hvis telefonnummeret ikke er oppført på deg, eller du er registrert på en tidligere adresse, kan du selv registrere deg ved å klikke på www.servicevarsling.no  og «sjekk din oppføring». Har du eiendom i Sola kommune, men bor et annet sted, kan du også registrere deg her slik at du mottar relevante varslinger for din eiendom. Merk at denne registreringen ikke har sammenheng med registrering på kommersielle aktører som gulesider.no, 1881.no eller lignende. Har du hemmelig telefonnummer vil ikke dette nummeret vises andre steder, selv om du registrerer deg i tilleggsregisteret.

Vi anbefaler også at bedrifter i kommunen registrerer kontaktpersoner slik at bedriften også får relevant informasjon for raskt kunne håndtere driftsforstyrrelser.

Svært sårbare virksomheter kan ta kontakt med kommunalteknikk for å registrere kontaktpersoner. Sårbare virksomheter er de som er avhengig av vann for å holde driften i gang.

Relevante lover og forskrifter

Kommunens beredskapsplikt er fastsatt i Sivilbeskyttelsesloven.

I tillegg er det krav til vår beredskap i flere lover og forskrifter, som for eksempel:

Helseberedskapsloven
Folkehelseloven
Drikkevannsforskriften
Forskrift om kommunal beredskapsplikt
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

 

Kontakt

Døgnåpne vakt- og beredskapsnummer 

Kontaktinfo

Vigdis Torjussen
Beredskapsleder
Tlf: 51653319
Mob: 48894832