Slik kan du forberede deg

For at du skal kunne forberede deg best mulig på en krise, er det nyttig å vite hvordan du blir varslet i en krise og hvor du kan holde deg oppdatert. Det er viktig å tenke gjennom hvem du kan be om hjelp og hvordan du kan bidra til å hjelpe andre.

Slik varsler vi deg om en krise

I en krisesituasjon vil kommunen, politiet eller brannvesenet sende tekstmelding til alle som oppholder seg i det berørte området. Det er viktig at du tar denne meldingen seriøst og følger instruksene som blir gitt. Du kan ikke svare på denne meldingen.

 Politiet vil også kunne iverksette varsling fra dør til dør.

Varslingsanleggene (tyfoner, flyalarm) kan også bli brukt til varsling dersom det er snakk om akutt fare. Da kan du søke informasjon på NRK P1.

På www.sikkerhverdag.no står det mer om hvordan du varsles ved en krise.

Kommunen har gode rutiner for å varsle innbyggerne. Likevel vil vi kunne oppleve at vi ikke når frem til alle som trenger informasjonen.

Det kan hende at noen ikke følger med på mobiltelefonen sin, eller ikke forstår norsk eller engelsk. Derfor er det viktig at du varsler videre til de rundt deg, når du mottar varsel.

Slik finner du informasjon i en krise

I kriser kan du holde deg oppdatert på offentlige nettsider, aviser, radio, TV og sosiale medier. NRK har et spesielt ansvar for å videreformidle meldinger fra myndighetene.

Politiet vil også være raskt ute på Twitter med viktig informasjon om hendelser. Sola kommune vil legge ut informasjon på nettsidene og på facebooksiden vår.

NRK P1 er beredskapskanal hvor man i større hendelser vil kunne motta råd og informasjon. For å være sikker på at du har tilgang til NRK P1 rådes du til å ha en DAB-radio som også går på batterier.

Vær oppmerksom på at i kriser vil noen av ulike grunner benytte anledningen til å spre uriktig informasjon. Tenk derfor gjennom hvor du får informasjon fra, og vær kritisk til informasjonskildene du stoler på.

Be om hjelp om du trenger det

Vi anbefaler alle å tenke gjennom hvem de kan be om hjelp dersom de skulle trenge det. I Sola kommune vil vi oppnevne kontaktpersoner som kan hjelpe deg i den aktuelle krisen. Dette vil bli opplyst om både på Facebook og på nettsidene våre.

Er det akutt fare for liv og helse ringer du nødnumrene 110, 112 og 113. Vær klar over at det i store kriser vil være mange som trenger akkurat den samme hjelpen som deg, derfor kan det ta lenger tid å få hjelp.

Du er en ressurs for andre

I en krise kan du bruke SMS-samtale til å kontakte andre.

Mange vil ha behov for ekstra hjelp i en krisesituasjon. Tenk gjennom om noen du kjenner vil ha behov for ekstra hjelp.

Tenk spesielt på at personer som hører eller ser dårlig, har vanskelig for å bevege seg eller på andre måter har nedsatt helse, eller ikke forstår norsk eller engelsk, kan ha et spesielt behov for assistanse.

Ta kontakt med folk du kjenner og bank på hos naboene. Hør om de er informert om situasjonen og om du kan hjelpe dem med noe. Du kan for eksempel hjelpe personer med å komme i kontakt med kommunen eller hjelpe med praktiske ting som å gå på butikken eller lage mat.

I større krisesituasjoner kan mobilnettet bli overbelastet av trafikk. I en slik situasjon bør man holde kontakten ved å sende SMS eller nettbaserte meldingstjenester som for eksempel Messenger.

Borettslag, sameier og isolert bebyggelse

I Sola bor vi ulikt. Noen bor tett i blokkleiligheter, mens andre bor mer isolert med lang avstand til naboen. Vi vil oppfordre alle borettslag og sameier til å sjekke at naboene har det bra i kriser. Det er også anbefalt at de som har lang avstand til nærmeste nabo gjør avtaler med andre som de kan holde kontakt med.

Råd til personer med nedsatt funksjonsevne

Du som har nedsatt funksjonsevne, ser eller hører dårlig, kan bli påvirket på andre måter enn andre i en krise. Vi råder deg til å tenke gjennom hvordan du vil kunne bli påvirket av en krise.

Les mer om råd til egenberedskap for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Hva skjer dersom vi må evakuere?

Flere kan flytte sammen for å hjelpe hverandre under en krise.

Dersom du mottar varsel om at du skal evakuere er det viktig å følge instruksjonene. Dersom komfyren står på skrur du den av, dersom du har tid lukker du vinduer og låser døren når du forlater huset.

Du er ansvarlig for å ta vare på deg selv så langt det er mulig, i en evakueringssituasjon. Dette innebærer at alle som er i stand til det må sørge for transport, mat og et sted å overnatte. De som får hjemmetjenester, bor på institusjon eller ikke har mulighet til å evakuere selv vil bli prioritert av kommunen.

Vi anbefaler at du på forhånd tenker gjennom hvor du og din familie kan evakuere om det blir nødvendig. 

Dette bør du ha med:

  • Identifikasjonspapirer som pass, bankkort eller førerkort
  • Lommebok, mobiltelefon og lader
  • Klær og toalettsaker for tre dager
  • Medisiner som du eller noen i familien trenger
  • Utstyr til små barn (bleier, babymat, tåteflasker, leker)


Masseevakuering Risavika

Kommunen og nødetatene har en plan for masseevakuering av området i og rundt Risavika havn. Det er planlagt steder for oppsamling av personer, som derfra vil bli transportert med buss ut av området. I en krisesituasjon vil publikum informeres om hvilket område som skal evakueres og hvor folk skal samles. Evakueringen skal fortrinnsvis skje til fots, for å unngå at redningsarbeidet hindres av stillestående trafikk.

Evakuert- og pårørendesenter

I større hendelser vil kommunen opprette et evakuert- og pårørendesenter. Dette er et tiltak i akuttfasen for de som er evakuerte eller pårørende i en krisesituasjon. Her vil kommunen gi oppdatert informasjon og eventuelt tilbud om samtale med helsepersonell.

 


 
Tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er bygget for å kunne gi vern for dem som måtte være i nærområdet. I Sola kommune er det ett offentlig tilfluktsrom, Fjellhallen på Tananger, Storevardvegen 10. Her er det plass til 2000 personer.

I tillegg er det tilfluktsrom på mange offentlige bygg, som skoler, idrettshaller etc. Disse er beregnet på dem som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. Det samme gjelder tilfluktsrom som er i privat eie.

På Sivilforsvarets nettsider finner du mer informasjon om tilfluktsrom

Jodtabletter ved atomulykker

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefales du å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. 

Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket. Skoler og barnehager i Sola kommune har lagre med jodtabletter til bruk ved atomhendelser. 

Les mer: Spørsmål og svar om jodtabletter