Slik kan du påvirke politisk

Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Som innbygger i Sola kommune har du flere måter å påvirke saker du er interessert i.

Du kan for eksempel:

  • bruke stemmeretten din og stemme ved valg.
  • engasjere deg i et parti.
  • kontakte de folkevalgte direkte.
  • gjøre deg kjent med de sakene politikerne skal behandle.
  • gi høringsinnspill.
  • fremme et innbyggerinitativ.
  • skrive innlegg i aviser og sosiale medier.
  • delta i demonstrasjoner og underskriftskampanjer.