Høringer

Det er en demokratisk rett å utforme politikk. I en høring ber vi parter i saken om en skriftlig uttalelse for at saken opplyses så godt som mulig, før beslutningen blir tatt. Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening. Sola kommune har stadig saker til offentlig høring.  

Her finner du planer som er på høring nå. Det betyr at du kan sende innspill til kommunen!

På høring nå:

Forskrift om forbudssoner for bruk av fyrverkeri, Sola kommune, Rogaland

Forhåndsvarsel - søknad om mottak og mellomlagring av brukt asfalt og betong - Industri - Sola 35/23 - Heidelberg Materials Tilslag Norge AS.
 

Utgåtte høringer:

Handlings- og økonomiplan 2024-2027 - si din mening innen 12.12.2023
Formannskapets innstilling HØP 24 (PDF, 160 kB)

Tjenestebeskrivelser for Levekår - si din mening innen 05.09.2023

Artikkelliste