Møter og sakspapirer

Møteplan og saksdokumenter f.o.m. 1.8.17

Dette ble bestemt i kommunestyret

 

Eldre sakspapirer

Møteplan og saksdokumenter fra 2014 til og med juni 2017 finner du her.

Møteplan og saksdokumenter fra 2009 til og med 2013 finner du her

Kontakt politisk sekretariat dersom du ønsker eldre sakspapirer enn de som ligger ute.

 

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets sakspapirer m.m. fra og med 2018

For mer informasjon se kontrollutvalgets nettsider

Kontakt Rogaland kontrollutvalgssekretariat dersom du ønsker eldre sakspapirer enn de som ligger ute.

Kontaktinfo

Politisk sekretariat
Tlf: 51 65 33 04
Mildrid Heimvik
leder
Tlf: 51 65 33 12
Mob: 915 46 816
Rogaland kontrollutvalgssekretariat (RKS) Per Kåre Vatland
Rogaland kontrollutvalgssekretariat (RKS)
Mob: 414 46 180