Klipping av hekk og busker

Hekk, busker og trær på din eiendom må ikke vokse ut i fortau og vei. Spesielt før skolestart er det viktig at du du klipper vegetasjonen på eiendommen din slik at bilister ikke overser gående skolebarn og syklister.

Regler for trafikksikker vegetasjon

  • Hekk, busker og trær skal klippes slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 0,5 meter.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i veibanen på grunn av vegetasjon.
  • Vegetasjon skal ikke skjule gatelys, trafikkskilt eller andre typer skilt.
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av vegetasjonen.
  • Greiner fra trær skal henge minst 3,5 meter over fortau og sykkelfelt. Høyden over selve veibanen skal være minst 4,7 meter. Greiner skal ikke nå opp til ledninger.
  • Når du har klippet hekken, må du rydde opp greiner og blader. 

Her kan du laste ned veileder for hvordan du skal klippe hekk og busker.