Klipping av hekk og busker

Hekk, busker og trær på din eiendom må ikke vokse ut i fortau og vei. Spesielt før skolestart er det viktig at du du klipper vegetasjonen på eiendommen din slik at bilister ikke overser gående skolebarn og syklister.

Regler for trafikksikker vegetasjon

 • Hekk, busker og trær skal klippes slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
 • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 0,5 meter.
 • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i veibanen på grunn av vegetasjon.
 • Vegetasjon skal ikke skjule gatelys, trafikkskilt eller andre typer skilt.
 • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av vegetasjonen.
 • Greiner fra trær skal henge minst 3,5 meter over fortau og sykkelfelt. Høyden over selve veibanen skal være minst 4,7 meter. Greiner skal ikke nå opp til ledninger.
 • Når du har klippet hekken, må du rydde opp greiner og blader. 

Her kan du laste ned veileder for hvordan du skal klippe hekk og busker.

Avkjørsel fra privat eiendom

Sikttrekanten finner du ved å måle 3 meter fra kanten på kjørebanen og innover avkjørselen. Fra avkjørselen måler du: 

 • 10 meter til hver side hvis fartsgrensen er 30 km/t 
 • 15 meter til hver side hvis fartsgrensen er 40 km/t 
 • 20 meter til hver side hvis fartsgrensen er 50 km/t 

Innenfor dette området skal hekk, gjerder eller andre elementer som kan hindre sikten, ikke være høyere enn 0,5 meter over kjørebanen.
 

Hvordan finner jeg ut hvilken siktsone som gjelder for min eiendom?
 • I Sola kommune følger vi siktkrav gitt Vegnormen for Sør-Rogaland. Her finner du vegnormen (stavanger.kommune.no). 
   
 • Stavanger kommune har utviklet en interaktiv løsning som gjør det enkelt å kunne vurdere hvilke siktkrav som gjelder for din eiendom. Her finner du hekkulatoren. (powerbi.com).
   
 • Reguleringsplaner overstyrer generelle krav til sikt. Sjekk kommunekartet om det er regulert inn siktlinjer på din tomt.
Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Dersom du ikke klipper eller beskjærer vegetasjonen tilstrekkelig, kan kommunen pålegge deg å gjøre det. Om du ikke klarer å klippe hekken selv kan du ta kontakt med en entreprenør som kan gjøre jobben for deg. 

Når naboens hekk er problemet

Ta deg en vennlig prat med naboen og henvis til denne informasjonen. Kontakt kommunen hvis problemet vedvarer.

Kommunens hekker og busker

Ser du at kommunen selv trenger en påminnelse om at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes, kan du melde fra om dette på meldingstjenesten VOF.

Bli kvitt hageavfallet gratis

Du kan bestille gratis henting av grovavfall (hageavfall) på hentavfall.no. Velg Sola kommune. Hageavfallet kan også leveres gratis på gjenvinningsstasjonen IVAR på Forus. IVAR foretrekker at du leverer hageavfallet løst. Hvis du ønsker å bruke sekker til hageavfallet, skal de være gjennomsiktige. 

Disse lovhjemlene gjelder for klipping