Lekeplasser

I Sola har vi mange fine lekeplasser, men noen steder er gammelt utstyr fjernet og området satt på vent. Beboere i området kan selv søke om å ruste opp lekeplasser i nærområdet som per nå ikke er i bruk. Dette gjør du sammen med din lokale velforening.

Kommunen drifter også selv flere lekeplasser. Vil du melde fra om en feil på en lekeplass, meld feil her.