Lekeplasser

I Sola har vi mange fine lekeplasser, men noen steder er gammelt utstyr fjernet og området satt på vent. Beboere i området kan selv søke om å ruste opp lekeplasser i nærområdet som per nå ikke er i bruk. Dette gjør du sammen med din lokale velforening.

Kommunen drifter også selv flere lekeplasser. Vil du melde fra om en feil på en lekeplass, meld feil her.
 

Rust opp en lekeplass med din velforening

Ønsker du å skape liv og røre på en lokal lekeplass som ligger litt død i ditt nabolag? Da kan du gå sammen med den lokale velforeningen din. Det er velforeninger som sammen søker om å ruste opp lekeplasser til å bli beboerlekeplasser eller møteplasser.

Vi oppfordrer alle velforeninger til å registrere seg i lag- og organisasjonsregisteret til kommunen, så andre i nabolaget også kan finne kontaktinformasjon til velforeningen. Vil du registrere deg, opprett en bruker og legg til kontaktinformasjon, så andre i ditt nærområde kan finne dere.

Har du ikke en velforening?

Hvis ditt nabolag ikke har etablert en velforening, kan dere selv starte opp en.

Etter hvert ønsker kommunen også å etablere en ordning som gjør at nabolagene som drifter lekeplasser kan søke om penger for videre utvikling og utstyr til lekeplassene og møtestedene. For å kunne søke er det derfor et krav om å være en velforening, så man kan registrere seg i Frivillighetsregisteret og har en felles bankkonto. 

Hvilke lekeplasser kan rustes opp?

Kommunen har forskjellige lekeplasser. Noen er det kommunen som vedlikeholder, andre er lokale beboerlekeplasser som velforeninger allerede tar hånd om. Noen lekeplasser er sovende og ute av drift. Velforeninger i kommunen kan søke om å overta ansvaret for opprusting av de fleste små lekeplasser i nabolagene.

Vi har delt inn lekeplassene i ulike kategorier: 

B-lekeplass - Beboerlekeplass:
Beboere gjennom velforeninger, lag, og nabolaginitiativ tar på seg ansvar for vedlikehold. Herunder plenklipping, luking, rydding, klipping av hekk, osv. Det blir mulig å søke om nærmiljømidler til beplanting, møbler og lignende slik at lekeplassen kan tilpasses lokale behov. Sola kommune har det fulle og hele ansvaret for montering, vedlikehold og kontroll av eksisterende lekeplassutstyr. 

M-lekeplass - Møteplass
En M-lekeplass er et sted hvor naboene kan møtes. Her kan det plasseres ut bord, benker, grill, boccia, sjakkbord, osv. Det kan eksempelvis anlegges en felles kjøkkenhage eller frukthage. Det oppfordres til at nabolaget selv møblerer og vedlikeholder denne, i samarbeid med kommunen. Det vil bli mulighet for å søke om midler fra kommunen for å delfinansiere en møteplass i nabolaget.

C-lekeplass - Lekeplasser satt på vent
I noen nabolag er det kort avstand til andre lekeplasser, få barn og derfor ikke behov for alle lekeplassene. På de fleste lekeplassene som nå ligger brakk trengs det et løft, slik at det ser presentabelt ut. Dvs. fjerne gammelt utstyr, og opparbeide området til et lite ressurskrevende friområde, f.eks. ved å etablere blomstereng. Ved generasjonsskifte i nabolaget skal det være enkelt å tilbakeføre området til lekeplass eller møteplass.

Beboere kan gjennom velforeninger søke om å omgjøre en C-lekeplass til en B-lekeplass eller M-lekeplass. 

N – Nærmiljøanlegg:
Nærmiljøanlegg delfinansieres av spillemidler. Dette er større områder, som fylles med forskjellige aktivitetsanlegg for uorganisert aktivitet. Disse skal samlet passe barn, unge, og voksnes behov for aktivitet og rekreasjon. I Sola kommune finnes det mange tidligere ball-løkker som er veldig godt egnet til dette. Velforeninger kan søke om å ta ansvar også for disse anleggene.

K-lekeplass - Kommunelekeplass:
Sola kommune har hovedansvar for drift og vedlikehold for kommunelekeplassene, men vi åpner samtidig for samarbeid med ressurser i nærmiljøet. En K-lekeplass er typisk store lekeplasser med oppdatert og fungerende utstyr.

På kommunelekeplassene er vi også åpne for at velforeninger kan søke om å sette i gang egne initiativ i samarbeid med kommunen.

Hvordan søke om å ruste opp en lekeplass?

Første steg for å søke om å overta ansvar for en lekeplass, er å sende en henvendelse til kommunen gjennom dette kontaktskjemaet: 

Henvendelse om lekeplassutbedring for velforeninger 

Gjennom å ta kontakt med oss via skjemaet, kan vi deretter være med å vurdere om lekeplassen skal gå fra å være C-lekeplass til å bli en beboerlekeplass eller møteplass i nabolaget, samt hjelpe med å svare på andre spørsmål. Se under fanen "Hvilke lekeplasser kan rustes opp?" for å lese om de ulike inndelingene av lekeplassene i kommunen.

Det er også mulig å søke om å etablere mer levende grøntområder på en sovende lekeplass, gjennom å så frø til blomster og gress for å få plassen til å se mer presentabel ut.

Den som søker på vegne av velforeningen vil bli kontakten av kommunen.

Oversikt over lekeplasser

Gjennom tjenesten Norkart vil du kunne se om din lokale lekeplass blir definert som en beboerlekeplass, kommunelekeplass, møteplass eller om den er satt på vent. I kartet brukes forkortelsene på lekeplassene.

Merk at det foreløpig bare er lekeplassene i Tananger som er registrert i karttjenesten. Kommunen arbeider fremdeles med å få kartlagt alle lekeplasser i resten av kommunen. Har du spørsmål i mellomtiden kan du ta kontakt med helga.aareskjold.gjose@sola.kommune.no

Drift av en lekeplass

Når ditt nabolags velforening har overtatt drift av et område, er det visse krav til videre opprettholdelse av området.

Ansvar

- Gressklipping
- Luking
- Løvfjerning
- Beskjæring
- Klippe hekk – bemerk regler om trafikksikker vegetasjon
- Felling av busker og trær gjøres etter avtale med kommunen
- Avfallshåndtering
- Vask av lekeutstyr
- Spyling av asfalt
 
- Skifting av sand i sandkasse kan meldes fra om i Meld feil til kommunen her.

Om lekeapparater

Planer for innkjøp, egenbygging, plassering av lekeapparater skal avtales i samråd med kommunen. Dette for å sikre at lekeapparater er lovlige og sikre at apparatene er trygge og forsvarlige i bruk.

En velforening har også lov til å kjøpe inn utstyr selv, men både utstyr og montering må godkjennes av kommunen. Velforeningens kontaktperson i kommunen vil hjelpe med dette underveis i prosessen. Egenbygging av lekeapparat er kun mulig der en kan framskaffe dokumentasjon på at apparatet tåler bruk på en lekeplass.

Vil dere etablere nye lekeapparater til lekeplassen, kan dere som velforening også søke støtte fra kommunen.

Utlån av redskaper

Kommunen tilbyr utlån av utstyr til velforeninger og FAU til lekeplassdugnader. For å booke lån av utstyr sendes en e-post til utlan_utstyr@sola.kommune.no minimum tre dager før henting. Spesifiser hvilken dag det skal hentes og hvor lenge det skal lånes, hvis det skal benyttes for eksempel over helgen.

Utstyret må både hentes og leveres på Joa i ukedager mellom klokken 14.00 og 15.00 på kommunens lager med adresse Joavegen 46. Kopier gjerne listen under inn i en e-post og gi beskjed hva du vil låne.

Vi tilbyr utlån av:

 

Høytrykkspyler med terassevasker

Manuell kostemaskin                               

Tilhenger med:

Spade                                                              

Flatspade

Kost                                                                  

Trillebår                                      

Greip                                                             

Bossklype                                           

Hekksaks, bensin                                                 

Beskjæringssaks                                          

Rydningssaks                                                

Beskjæringssag

Lukeredskaper                                             

Jernrive                                                         

Plastrive                                                        

Kantklipper, bensin                                     

Søppelsekker                                     

Levere avfall

Velforeninger kan ta kontakt med kommunen på lasolaskinne@sola.kommune.no for å avtale henting av hageavfall som følge av ryddedugnad på lekeplassen. 

Hageavfallet kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonen IVAR på Forus. IVAR foretrekker at du leverer hageavfallet løst. Hvis du ønsker å bruke sekker til hageavfallet, skal de være gjennomsiktige.

Kontaktinfo

Helga Aareskjold Gjøse
Prosjektleder
Tlf: 40037896
Mob: 40037896

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola