Utleie av kommunale lokaler

Treningslokaler

Sola kommune har flere anlegg hvor lag og foreninger kan søke om treningstid, se oversikt under. Aktivitetene må arrangeres jevnlig av lokallag.

Søknadsfrist: 1. april

Søk om fast treningstid i treningslokaler her

Søk om lån av Åsenhallen B til enkelttimer for trening her.

 

Idrettsanlegg til helgearrangementer

 Lag og foreninger kan søke om leie av idrettsanlegg til helgearrangementer i følgende lokaler:

Kontakt Oddvar Høyland for informasjon og booking anlegg for helgearrangement. Telefon: 957 64 977. 

Møterom, kurs-, konferanse- og selskapslokaler (Grannes grendahus, Sola ruinkyrkje m.m.)

Sola kulturhus

Sola kulturhus tilbyr utleie av lokaler til både møter, konferanser og private arrangementer for opptil 450 personer, med mulighet for catering. Kulturhuset har lang erfaring med gjennomføring av ulike typer arrangementer som blant annet konferanser, dåp, julebord og bryllup.

Følgende rom er disponible for utleie:

  • Møterom
  • Utstillingssal
  • Foajé
  • Intimscene
  • Konsertsal
  • Hovedsal

Les mer om mulighet for å leie lokaler i Sola kulturhus her.

Sola ruinkyrkje

Ruinkirken er en av regionens mest populære kirker og gifte seg i, og det arrangeres også både konserter og andre sammenkomster. Utleie av kirken håndteres av staben på Sola kulturhus.

Les mer om leie av Sola ruinkyrkje på www.solakulturhus.no.

Stangelandsenteret

Stangelandsenteret har ledige møtelokaler på ettermiddag/kveld og helg for frivillige organisasjoner. Lokalene leies i utgangspunktet ut til voksenorganisasjoner, og er selvbetjent.

Det er mulig å leie lokalene for faste avtaler, leietakere får da egen nøkkel. Det forventes at leietakerne deltar på dugnad og sambruksaktiviteter til det beste for miljøet på Stangelandsenteret. I tillegg til faste avtaler, kan lokalene leies ut til enkeltarrangementer, som årsmøter eller lignende.

NB! Lokalene leies ikke ut til privatpersoner.

Når må jeg søke?

Søknadsfristen er 1. mai. Leieperioden gjelder for ett år og løper fra august. 

Hva kan jeg leie?

Følgende rom er disponible for utleie:

  • Storstovå - et fleksibelt og koselig lokale som kan brukes til grupper inntil 50 personer.
  • Storkjøkkenet - kan brukes til møtevirksomhet for inntil 30 deltakere. Storkjøkkenet har 4 komplette kjøkkenstasjoner i tillegg til en undervisningsstasjon. Dette er beregnet på kurs eller aktiviteter knyttet til mat og kosthold i regi av frivillige organisasjoner, men er også et godt møtelokale. 

Ta kontakt med Sola frivilligsentral hvis du ønsker å leie et lokale på Stangelandssenteret:
frivilligsentral@sola.kommune.no
Tlf. 901 42 670

FeelGood ungdomshus

Du kan låne FeelGood ungdomshus på Tananger eller Dysjaland til bursdager eller tilsvarende. Les mer og book tid her.

Møterom i Solahallen

Lokalet er egnet til møter for inntil 30 personer. 
Lokalet har datamaskin og kanon.
Bestilling med minst en ukes varsel til bademester.
Ved leie av rommet er dere også ansvarlig for å rydde opp etter dere og fjerne søppel.

Grannes grendahus

Grannes grendahus drives av Grannes velforening. Her er det plass til 50-60 personer. 

Pris per døgn: Kr 1500,- for medlemmer/kr 3000,- for ikke-medlemmer. 
Bestilling/kontakt på telefon 917 69 238 (etter kl. 15).

Adresse: Grannesbakken 27, i samme bygning som Grannes barnehage. 

Gymsaler

Alle kommunen sine gymsaler som kan leies ut til trening og organisert aktivitet.

Gymsaler leies ikke ut til private arrangementer som for eksempel bursdager.

Kontakt

Du kan bestille aktiviteter og lokaler på Aktiv kommune

Søknad om treningstid

Søknadsfrist for faste treningstider er 1. april. 

Søk om treningstid i gymsal her.

 

 

Fritidslokaler

Du kan låne FeelGood ungdomshus på Tananger og Dysjaland til bursdagsfeiringer dersom alle i klassen blir invitert.
Det er også mulig for lag og foreninger å låne lokalet. Les mer og book tid her.

Lokalene er tilgjengelig for innbyggere i Sola kommune, helt gratis.

Sola ruinkyrkje

Ruinkirken er en av regionens mest populære kirker å gifte seg i, og det arrangeres også både konserter og andre sammenkomster her. Utleie av kirken håndteres av staben på Sola kulturhus.

Les mer om leie av Sola ruinkyrkje på www.solakulturhus.no.