Nå blir det enklere å sjekke vann og avløpsgebyret

I 2024 får du månedlige fakturaer for kommunale gebyrer. Det blir også enklere å se hva gebyrene du betaler går til og hvordan vi beregner gebyret. 

Den nye forskriften på vann- og avløpsgebyr i Sola kommune gjelder fra og med 1. januar 2024. Den erstatter en forskrift med røtter tilbake til 1976. Altså var det på høy tid at den blir skiftet ut. Det er forskriften som forteller hvordan gebyrene blir regnet ut. 

Månedlig faktura 

I 2024 vil du motta månedlige fakturaer for kommunale gebyrer.  Den første fakturaen sendes ut i slutten av desember med betalingsfrist 20. januar 2024. I løpet av våren kan du endre antall fakturaer selv på Min side. Det betyr at dersom du ønsker det kan du for eksempel betale to ganger i året, men da må du selv ta det valget og endre fra 12 til 2 årlig fakturaer. 

Du som har vannmåler, vil få oppgjøret for 2023 i februar 2024.

Beregningene er synlige på fakturaen 

Vi henter data, som bruksareal og pipeløp fra eiendomsregisteret til kartverket (Matrikkelen) når vi beregner hva du skal betale. I årsgebyret ligger det et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. På siden Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing ser du de ulike satsene for 2024. 

Ser du feil på fakturaen?

Mistenker du feil i beregningsgrunnlaget ønsker vi at du tar kontakt med oss via skjemaene på siden for gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing. Blir feil avklart, korrigeres feilen og beløpet blir trukket fra på fremtidig faktura. 

Se: Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing.

Se også veileder for bruksareal.

Du kan også be om kopi av faktura. Da sender du oss en henvendelse via skjemaet: Bestilling av fakturakopi

Trenger du hjelp med skjemaene?

Trenger du hjelp med å sende en henvendelse via disse skjemaene, kan vi hjelpe deg på rådhuset onsdager og fredager fra klokken 09.00-10.00 fra og med 3. januar 2024. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet på disse tidspunktene.

 

Denne saken ble publisert første gang den 20. desember 2023 og republisert 12. januar 2024.