Vil gå fra 2 til 12 fakturaer i året

Sola kommune vil at innbyggerne skal betale kommunale gebyrer hver måned i 2024.

Politikerne behandler dette i desember, etter en høringsrunde der du har mulighet til å sende inn synspunkter. Blir dette bestemt, vil Sola kommune sende ut første faktura på kommunale gebyrer i desember 2023.

Alle abonnenter vil få en faktura hver måned, som vil være èn tolvtedel av forventet årsfaktura. Det betyr også at du betaler forskudd for en måned om gangen i stedet for seks måneder, som blir gjort i dag.  Fakturaen vil bli sendt ut første gang 20. desember 2023, med betalingsfrist januar 2024. 

Hvorfor?

– Vi arbeider hele tiden for å redusere kostnadene vi har på tjenestene vi tilbyr, og denne endringen et ledd i dette arbeidet, sier seksjonsleder i kommunalteknikk, Tor Arne Oltedal.

Innbyggere som ønsker, kan selv be om å ha to årlige terminer fra sommeren 2024.

For abonnenter med vannmålere vil årsoppgjøret for 2023 komme i februar 2024. Dette er lik tidligere praksis, men fra og med 2024 vil dette oppgjøret foregå på slutten av hvert år.

Høringsinnspill mottas fram til 30. november.

Les mer om forslaget til endring i § 5 i forskriften om vann- og avløpsgebyr