Barnehager i Sola

Alle barnehager 

 

Åpne barnehager

Det er tre åpne barnehager i Sola:

Hva er åpen barnehage?

Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud til barn under skolealder som ikke har barnehageplass. De skiller seg fra ordinære barnehager ved at barnet ikke har fast plass her. Familien kan uforpliktende møte opp innenfor barnehagens åpningstider. 

Åpen barnehage tilbyr ikke barnepass, men er et sted hvor barna sammen med foreldre/foresatte kan delta i lek, samlinger og måltider sammen med andre barn, foreldre og ansatte i barnehagen. De åpne barnehagene er basert på at de voksne som følger barna er en del av bemanningen, og at de tar aktivt del i det daglige arbeidet i barnehagen. 

De åpne barnehagene ledes av en pedagog. 

Hvordan benytter du åpen barnehage?

Du trenger ikke å søke om plass. Møt opp innenfor barnehagens åpningstider, og registrer deg/barnet ved oppmøte. Barnehagene har åpent 2 dager i uken, tre timer per dag. 

Det koster ca. 20 kroner per familie. Se mer informasjon på barnehagenes hjemmesider (over). 

Mer informasjon