Barnehager i Sola

Alle barnehager 

Barnehager sentrum nord
Barnehager Sentrum nord
Barnehage Kommunal/privat
Grannes barnehage kommunal
Sørnes barnehage kommunal
Røyneberg barnehage kommunal
SIS barnehage privat
Sørnes åpen barnehage privat
Tjodmarka barnehage privat

 

 

Barnehager sentrum
Barnehager sentrum
Barnehage Kommunal/privat
Eikeberget barnehage kommunal
Sande barnehage kommunal
Solstrålen barnehage, avdeling Dravhaug kommunal
Solstrålen barnehage, avdeling Øygarden kommunal
Sømme barnehage Kommunal
Eventyrberget barnehage privat
Kornberget barnehage privat
Skadberg barnehage privat
Sola barnehage privat
Solahagen barnehage privat
Stemvegen FUS barnehage privat
The Childrens House privat

 

 

Barnehager Tananger
Barnehager Tananger
Barnehage Kommunal/privat Informasjon
Havnealleen barnehage kommunal
Risnes barnehage kommunal
Snøde barnehage kommunal
Hammaren barnehage privat
Jåsund barnehage privat
Rodamyr barnehage privat
Tananger menighetsbarnehage privat
Knøttetreff privat
Ekofisk junior barnehage (bedriftsbarnehagen til ConocoPhillips). privat Ekofisk Junior barnehage er bedriftsbarnehagen til ConocoPhillips. Ansatte i ConocoPhillips kan søke inn sine barn via oppvekstportalen.Vi holder til i Ekofiskveien 24, 4056 Tananger. Postadresse: Postboks 3, 4068 Stavanger.

 

 

Barnehager Tjelta (sørabygda)
Barnehager Tjelta
Barnehage Kommunal/privat
Høgeholen barnehage kommunal
Tjelta barnehage kommunal
Hålandsmarkå barnehage privat

 

 

 

Åpne barnehager

Det er tre åpne barnehager i Sola:

Hva er åpen barnehage?

Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud til barn under skolealder som ikke har barnehageplass. De skiller seg fra ordinære barnehager ved at barnet ikke har fast plass her. Familien kan uforpliktende møte opp innenfor barnehagens åpningstider. 

Åpen barnehage tilbyr ikke barnepass, men er et sted hvor barna sammen med foreldre/foresatte kan delta i lek, samlinger og måltider sammen med andre barn, foreldre og ansatte i barnehagen. De åpne barnehagene er basert på at de voksne som følger barna er en del av bemanningen, og at de tar aktivt del i det daglige arbeidet i barnehagen. 

De åpne barnehagene ledes av en pedagog. 

Hvordan benytter du åpen barnehage?

Du trenger ikke å søke om plass. Møt opp innenfor barnehagens åpningstider, og registrer deg/barnet ved oppmøte. Barnehagene har åpent 2 dager i uken, tre timer per dag. 

Det koster ca. 20 kroner per familie. Se mer informasjon på barnehagenes hjemmesider (over). 

Kontaktinfo

Fagstab oppvekst
Tlf: 51653381