Overgang fra barnehage til skole og SFO

Å starte på skolen er en stor begivenhet som barna skal få se frem til med glede, nysgjerrighet og forventninger.

I Sola legger vi til rette for et godt samarbeid og en god sammenheng mellom barnehage, skole og SFO. Målet er et helhetlig opplæringsløp som ivaretar enkeltbarnets behov. Barnet skal få mulighet til å oppleve kontinuitet ved at de kan bygge videre på det de har lært og erfart fra barnehagen, inn i skolen og i SFO.

Sola kommune gjør mye for at overgangen mellom skole og barnehage skal bli så god og trygg som mulig for barna. Hva kan du som foresatt bidra med i en stor og spennende overgang?

Plan for overgang fra barnehage til skole og SFO

Overgang fra barnehage til skole og SFO 2021 - 2024 (PDF, 2 MB)

Skolefritidsordningen - SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn mellom 1. og 4. trinn,  og for barn med spesielle behov fra 1. - 7. trinn. Les mer om skolefritidsordningen (SFO).
På Utdanningsdirektoratets nettsider finner du rammeplanen for SFO.

Skolehelsetjenesten

Det er i hovedsak helsesykepleiere som arbeider i skolehelsetjenesten. I tillegg til å gi individuell hjelp til elever, deltar helsesykepleier i skolens undervisning og miljøarbeid. Les mer om skolehelsetjenesten. 

Lavterskel helsehjelp – forlengelse av helsestasjonstilbudet

Foresatte og elever kan selv ta kontakt. Se den enkeltes skoles nettside for mer informasjon.  

Overføring av informasjon fra barnehage til skole og SFO

Overføring av informasjon fra barnehage til skole og SFO (PDF, 397 kB)