Priser og betaling

Hva koster det? 

Fulltidsplass i barnehage koster 3 135 kroner per måned per januar 2020. Det er samme pris for kommunale og private barnehager.

Matservering koster 300 kroner per måned per heltidsplass i kommunale barnehager. Prisen kan variere i private barnehager. Se den enkelte barnehages nettside for mer informasjon. Oversikt over barnehager finner du her.
 
Betalingen fordeles over 11 terminer - august er betalingsfri. Forfall den 15. hver måned.
Første faktura til barn som starter ved nytt barnehageår har forfall den 15. september.

Søskenmoderasjon

Du får 30 prosent reduksjon av beregnet pris for barn nr. 2.
Du får 50 prosent reduksjon av beregnet pris for barn nr. 3 eller flere. 

Redusert betaling

Husholdninger med lavere samlet inntekt enn 574 750 kroner kan søke til kommunen om redusert pris.
 
Inntekt som legges til grunn ved søknadsbehandlingen er husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Inntekten må dokumenteres med selvangivelse. Dersom det er endringer i beløpet fra sist selvangivelse, eller et beløp mangler på selvangivelsen, er du som søker pliktig til å opplyse og dokumentere dette når du søker.
 
Søknaden gjelder for maksimalt ett barnehageår om gangen. Søknad om reduksjon gjelder for både private og kommunale barnehager.

 

Søk om redusert betaling og gratis kjernetid

Informasjon om utfylling av skjema

 

Hvis du ikke har elektronisk ID, kan du laste ned, skrive ut og sende inn søknadsskjema per post.

 

Gratis kjernetid - fritak fra betaling 20 timer per uke

Familier med samlet personinntekt under 548 500 kroner kan søke om fritak for betaling 20 timer per uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og for barn som har utsatt skolestart.
Fra 1. august økes samlet personinntekt til 566 100 kroner for gratis kjernetid.
 

Søk om gratis kjernetid

Informasjon om utfylling av skjema

Skattefradrag for utgifter til barnehage

Som forelder har du krav på fradrag for dokumenterte utgifter til barn som går i barnehage og som du bor sammen med.

I 2019 kan man få fradrag for inntil 25 000 kroner for ett barn, og inntil 15 000 kroner per søsken. Barnehager er pliktige til å rapportere inn betaling for barnehageopphold til Skatteetaten. Innrapportert beløp fra barnehagen vil i selvangivelsen vise som forhåndsutfylt beløp i post 3.2.10.

Se skatteetaten.no for mer informasjon.

Refusjon av bomutgifter

Enkelte foreldre kan nå søke om refusjon av bomutgifter knyttet til henting og levering i barnehage.

Vedtaket gjelder innbyggere i Sola kommune som må passere bomring i kommunen for å levere og hente i en barnehage de ikke primært hadde søkt på. En av forutsetningene er at passering av bommen ikke skjer som en del av reisen til foreldrenes arbeidssted.

Du må ha søkt om barnehageplass i hovedopptaket som hadde frist 1. februar.

Er du i målgruppen, kan du søke om refusjon her. Søknader vil bli behandlet vår og høst.

Kontaktinfo

Fagstab oppvekst, barnehage
Tlf: 51653381