Godt oppvekstmiljø

I kommunen har vi forebyggende innsatser og tiltak som skal fremme inkludering, god fysisk og psykisk helse, læring  og mestring for alle. Alle kan bidra til at barn trives og har en god utvikling.

Godt oppvekstmiljø

Hva kan barn og ungdom gjøre?

Noe av det viktigste for barn og ungdom er å høre til, ha venner og føle seg inkludert i et fellesskap. Dette er noe alle trenger, og alle kan bidra. Du kan være en god venn og bidra til at alle blir inkludert og akseptert.

Noen ganger vil du eller andre du kjenner trenge hjelp fra voksne til å løse problemet. Da er det lurt å be foreldre, en lærer eller andre voksne om å hjelpe deg eller de det gjelder.

Hva kan foreldre gjøre?

Foreldre er opptatt av at barna deres skal ha det godt. Som foreldre er vi barnas viktigste rollemodeller, både i forhold til hvordan vi behandler egne barn, og hvordan vi omtaler og behandler andre. Barn trenger å se at voksne inkluderer alle barn og familier i fellesskapet. Foreldre kan også ha øye for om noen er utenfor, og gjøre en ekstra innsats for å inkludere dem. Foreldre kan samarbeide om å inkludere alle og sørge for at ingen blir holdt utenfor ved bursdagsfeiringer og andre arrangement. Det er vanskelig for barn og ungdom å lære å inkludere dersom ikke voksne viser vei.

 

Foreldre kan ta opp saker relatert til barnas barnehage- og skolemiljø gjennom foreldrearbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalg (SU) ved den enkelte barnehage og skole. Du finner mer informasjon om foreldremedvirkning i barnehagene her og på nettsidene til den enkelte skolen.

Hva kan venner, naboer, nettverk, lag og organisasjoner gjøre?

Alle kan medvirke til et godt oppvekstmiljø, der alle barn er inkludert i fellesskapet. Som foreldre, trenere og frivillige i lag og foreninger kan vi være den ene som gjør en forskjell for barn vi møter i ulike sammenhenger. Nå vi møter barn og foreldre på en positiv måte og skaper inkluderende fellesskap, kan vi bidra til at alle kjenne seg inkludert.

Som voksenleder i lag og foreninger kommer en tett på enkeltbarn og barne- og ungdomsmiljøer. Det medfører en særlig mulighet og et særlig ansvar for å gjøre en positiv forskjell for enkeltbarn og ungdom, og for miljøet i laget eller foreningen. Gjennom VI i Sola får lag og foreninger tilbud om opplæring i å bygge inkluderende miljø.

Kurs i inkludering

Sola fritid tilbyr kurs i inkludering for lag og foreninger. Se mer informasjon og hvor du kan henvende deg her.

Hva gjør kommunen?

Barnehager, skoler og fritidssektoren har forebyggende innsatser som skal fremme trivsel og inkludering for alle. Dette er innsatser som retter seg mot alle barn og foreldre, eller grupper.

VI i Sola

VI i Sola står for varig innsats for verdighet og inkludering. 

Les mer om VI i Sola her

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Prosjektet er en del av en nasjonal satsing. Formålet er å heve kompetansen blant skole- og barnehageansatte, foreldre og elever, slik alle kan jobbe sammen om å skape et inkluderende miljø, og å forhindre mobbing.

I Sola er det representanter fra stab barnehage, stab skole og en ressursperson som representerer både skole og barnehage som driver prosjektet i samarbeid med fire barnehager og to skoler i kommunen. 

Skolehelsetjenesten

Les mer her

Helsestasjon for ungdom

Gratis samtaletilbud, helseundersøkelser og helsehjelp ved helsesøstre og lege.

Åpent mandager 14.30 - 16.30.

Utenom åpningstidene finner du helsesøstrene som arbeider ved helsestasjon for ungdom på hver ungdomsskole og på Sola vgs flere dager i uka.

Mer info om helsestasjon for ungdom finner du her.

Ungdomsteam

  • holder foredrag på skoler og andre arenaer på forespørsel.
  • informerer ungdom og foresatte om rusmidler, for å hjelpe ungdom med å ta bevisste valg.
  • veileder foresatte om hvordan de kan støtte ungdommer i sin utvikling, både i forhold til rusbruk og generelt som omsorgspersoner.
  • oppsøker ungdomsmiljø- og arenaer, og følger opp enkeltungdommer.
  • bistår eller er forebyggende til stede på ungdomsskoler ved behov.
  • bidrar til å samordne lokale kriminalforebyggende tiltak (SLT).

Les mer om ungdomsteam her

Kurs i inkludering

Sola fritid tilbyr kurs i inkludering for lag og foreninger. Se mer informasjon og hvor du kan henvende deg her.