Når du er bekymret for et barn

Når du er bekymret for et barn

Hva kan barn og ungdom gjøre?

Hvis du ikke trives på skolen eller hjemme, eller det har skjedd noe dumt eller vanskelig, kan det være godt å snakke med noen om det. Mange barn og ungdommer snakker med en venn eller foreldre eller andre de stoler på kan lytte og hjelpe. Du kan også snakke med en lærer eller helsesøster på skolen. De vil lytte til deg og hjelpe deg med å finne ut hva som er lurt å gjøre for at du skal få det bedre.

Hva kan foreldre gjøre?

Det er mye som kan gjøre det krevende å være foreldre. Det kan være ditt barn eller ungdom strever eller mistrives, eller du selv som strever med sykdom eller er i en vanskelig situasjon. Krevende foreldrerolle, konflikter i parforholdet eller etter samlivsbrudd er andre belastninger som kan være vanskelige både for voksne og barn. Da er støtte og hjelp fra andre viktig. Familie og nettverk kan gi god hjelp. Andre ganger trenger man som foreldre mer eller annen hjelp enn nettverket kan gi. Det er flere tjenester i kommunen som kan hjelpe i en vanskelig situasjon, enten det er du selv, barnet eller ungdommen eller familien din som har det vanskelig. Ta gjerne kontakt for hjelp eller råd selv om problemene ikke er store.

For mer informasjon om hvem du kan kontakte i kommunen, se her under fanen Kommunens tjenester. Du kan også kontakte familiesenteret hvis du lurer på hva slags hjelp dere trenger.

Det kan være vanskelig å be om hjelp eller vite når eller hvem man skal spørre. Vi har derfor lagt inn som fast rutine, at ansatte skal spørre alle foreldre om hvordan barnet og familien har det på ulike områder. Dette blir gjort når barnet ditt begynner i barnehagen for første gang, på helsestasjonen, og dersom du trenger hjelp fra NAV eller helsetjenester for voksne eller familier i kommunen.

Hva kan venner, naboer, nettverk, lag og organisasjoner gjøre?

Foreldre, voksenledere og trenere kan oppdage at barn eller ungdom de møter har det vanskelig. Da kan de snakke med barnet/ungdommen selv, trekke inn foreldrene eller andre voksne som kan hjelpe. Trenere og frivillige ledere er også viktige samarbeidspartnere for foreldre og ansatte når et barn har kjente utfordringer.

Hva skal ansatte gjøre?

Alle ansatte har plikt til å fange opp og følge opp hjelpebehov. Dette omfatter situasjoner der barn og unge gir uttrykk for at de ønsker hjelp, situasjoner der foresatte ber hjelp, situasjoner der andre sier fra om at det kan foreligge hjelpebehov eller der du som ansatt selv har en uro eller bekymring.

Du som ansatt skal ta imot informasjon fra andre. Dersom det ikke er noe du selv kan følge opp, skal du sette vedkommende i kontakt med andre som kan hjelpe.

Har du som ansatt selv en bekymring, har du også plikt til å følge opp. Drøft med din leder. Snakk med barnet og/eller foresatte. Ta kontakt med andre tjenester. Ikke vent - det er viktig å få en rask avklaring på hvorvidt det foreligger hjelpebehov.

snakkmedbarn.no - Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn.