For deg som har vannmåler i boligen

Under forklarer vi fakturaen til deg som eier bolig med vannmåler. Under bildet av fakturaen finner du forklaringer til linjene i fakturaen. 

I februar 2024 får du en korreksjonsfaktura med egen linje for faktisk vannforbruk i fjor 

På fakturaen står faktisk vannforbruk i 2023, og i grunnlaget vil mengden kubikk vann, som har blitt avlest av din vannmåler, stå. I tillegg står fradrag forskudd vann i fjor, og i grunnlaget står mengden kubikk vann som du har blitt fakturert for med et minus tegn foran. 

Dersom faktisk vannforbruk er lavere enn fradrag forskudd vann, får du penger tilbake for differansen. Dersom faktisk vannforbruk er høyere enn fradrag forskudd vann, må du betale for differansen. 

Det samme gjelder for avløp, da står faktisk avløp i fjor og fradrag forskudd avløp i fjor. 

 

Bildet viser fakturalinjer med tekst om hva du betaler gebyrer for. - Klikk for stort bilde

Forklaringer til de ulike gebyrtypene på fakturaen

Fastpris renovasjon 

Fastprisen betales av alle uavhengig av størrelsen på beholderen. Grunnlaget forteller hvor mange fastpriser det er for eiendommen. I eksempelet er det 1 fastpris på 406,- eks mva. Fra-til dato, er perioden du betaler for. Terminbeløpet er kostnaden du skal betale i denne fakturaen.

Matavfall 

Gebyret avhenger av størrelsen du har på beholderen. Normal størrelse er 140 liter. Grunnlaget forteller hvor mange beholdere du har. I eksempelet er det 1 beholder på 140 liter og prisen for et år er 1418,- eks mva. Fra-til dato, er perioden du betaler for. Terminbeløpet er kostnaden du skal betale i denne fakturaen.

Restavfall

Gebyret avhenger av størrelsen du har på beholderen. Normal størrelse er 140 liter. Grunnlaget forteller hvor mange beholdere du har. I eksempelet er det 1 beholder på 140 liter og prisen for et år er 1610,- eks mva. Fra-til dato, er perioden du betaler for. Terminbeløpet er kostnaden du skal betale i denne fakturaen.

Papiravfall

Gebyret avhenger av størrelsen du har på beholderen. Normal størrelse er 140 liter. Grunnlaget forteller hvor mange beholdere du har. I eksempelet er det 1 beholder på 140 liter og prisen for et år er 642,- eks mva. Fra-til dato, er perioden du betaler for. Terminbeløpet er kostnaden du skal betale i denne fakturaen.

Vannmålerleie 3/4" (standardmåler) 

Alle som har vannmåler betaler leie. Leien  er avhengig av størrelsen på måleren. Leien blir beregnet ut fra en standardmåler. Grunnlaget er antall målere. I eksempelet har eiendommen en standardmåler og prisen er 688,- eks mva. Fra-til dato, er perioden du betaler for. Terminbeløpet er kostnaden du skal betale i denne fakturaen.

Abo. gebyr vann pr boenhet

Fastprisen betales per boenhet som er registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret). Grunnlaget forteller hvor mange boenheter som er registrert i matrikkelen. I eksempelet er det to boenheter og prisen er 645,- i året for 1 boenhet (totalt 1290,- eks mva for 2 boenheter). Fra-til dato, er perioden du betaler for. Terminbeløpet er kostnaden du skal betale i denne fakturaen.

Forskudd vann

Selv om du har vannmåler, estimerer vi hvor mye vann som vil bli brukt. I slutten av året korrigeres dette slik at du kun betaler for det faktiske forbruket, basert på innmåling. Grunnlaget er kubikkmeter vann som vi estimerer blir brukt. Prisen er kubikkmeter-prisen som fastsettes årlig gjennom gebyrregulativet. I eksempelet estimerer vi at 106 kubikk blir brukt i løpet av året. Kubikkprisen er 15,18,- eks mva. Grunnlaget multipliseres med prisen for å finne årlig kostnad, 1609,08,- eks mva. Fra-til dato, er perioden du betaler for. Terminbeløpet er kostnaden du skal betale i denne fakturaen, 115,33,- eks mva.

Abo. gebyr avløp pr boenhet

Abonnementsgebyret er en fastpris som betales per boenhet som er registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret). Grunnlaget forteller hvor mange boenheter som er registrert i matrikkelen. I eksempelet er det to boenheter og prisen er 692,- i året for 1 boenhet (totalt 1384,- eks mva for 2 boenheter). Fra-til dato, er perioden du betaler for. Terminbeløpet er kostnaden du skal betale i denne fakturaen.

Forskudd avløp 

Selv om du har vannmåler estimerer vi hvor mye avløpet blir brukt. I slutten av året korrigeres dette slik at du kun betaler for det faktiske forbruket, basert på innmåling. Grunnlaget er kubikkmeter avløp som vi estimerer blir brukt. Prisen er kubikkmeter-prisen som fastsettes årlig gjennom gebyrregulativet. I eksempelet estimerer vi at 106 kubikk blir brukt i løpet av året. Kubikkprisen er 19,77,- eks mva. Grunnlaget multipliseres med prisen for å finne årlig kostnad, 2095,62,- eks mva. Fra-til dato, er perioden du betaler for. Terminbeløpet er kostnaden du skal betale i denne fakturaen, 174,64,- eks mva.

Se oversikt over gebyrsatsene for vann, avløp, renovasjon, slam og feiing.