Hvorfor må vi betale mer i kommunale gebyrer?

Som boligeier må du betale for jobben kommunen gjør for at du skal ha rent vann i springen, kloakken fungerer og søppelet blir hentet. 

Siden kommunens kostnader med å produsere tjenestene øker, må også gebyrene innbyggerne betaler økes. Den største økningen er på vann- og avløpsgebyrene, men renovasjonsgebyrene øker også mye.

  • Gebyret for vann øker med 47,5 prosent.
  • Avløp øker med 28,5 prosent.
  • Renovasjon øker med 27 prosent.
  • Gebyr for slam reduseres med 30 prosent. 

Økningen i kommunale gebyrer gjør at fakturaene framover sendes ut månedlig i stedet for to ganger i året. De som heller ønsker å betale to ganger i året, kan velge dette selv fra og med juli 2024.

Gebyrene dekker det tjenesten koster 

Gebyrene for vann, avløp og renovasjon skal dekke det tjenestene faktisk koster. Det koster nå mer å få levert og renset vann som går inn i springen til innbyggerne og avløpsvann som skal renses før det går ut i havet. Samtidig øker rentene. På renovasjonsområdet øker tømmeavgiftene på avfall, CO₂- avgiften og kostnadene med å hente avfallet i avfallsbeholderne til innbyggerne.

Prisene stiger, rentene øker og overskudd er brukt opp

Vi i kommunen og IVAR, vårt vann- og avløpsselskap, forklarer økningen med generell prisstigning, økte renter, høye strømpriser og at tidligere års overskudd er brukt opp. Deler av det innbyggerne i Sola og på Nord-Jæren betaler i vann- og avløpsgebyrer, går også direkte til IVAR.

Sola og nabokommunene på Nord-Jæren

I 2023 betalte innbyggerne i Sola kommune minst i vann-, avløp- og renovasjonsgebyr av alle kommunene på Nord-Jæren. I år blir gebyrene høyere. I diagrammet under ser du prisen på vann-, avløps og renovasjonsgebyr i Sola for 2024 helt til venstre. Resten av søylene viser prisene for for alle kommunene på Nord-Jæren i 2023. 

Bildet viser et søylediagram over gebyrer Solabuene betaler sammenlignet med innbyggere i andre kommuner på Nord-Jæren. i 2023  - Klikk for stort bildeGrafen er hentet fra Sola kommune sin handlings- og økonomiplan for 2024.

Selv om økningen i gebyrene er betydelige, er gebyrene blant de laveste i landet. 

Det blir enklere å sjekke fakturaen du får

Fakturaene du får skal også bli enklere å lese slik at du enklere kan sjekke hva gebyrene du betaler går til og hvordan vi beregner gebyret. Dette kan vi gjøre fordi den nye forskriften fra 1. januar 2024 tillater det.

På nettsidene våre får du forklaring på fakturaen din

Nå blir det enklere å sjekke vann og avløpsgebyret - Sola kommune

Rimeligere for noen, dyrere for andre

Da kommunen bestemte gebyrene for 2024, var eksempelet de viste til, en familie med barn i barnehage og småskolealder. 

Familier med barn i barnehagealder og småskolealder vil også se at noen gebyrer er blitt redusert noe. I 2024 vil barnehageprisene reduseres til 2000 kroner i måneden fra august 2024. 1. og 2. klassinger får også 12 timer SFO uten å betale for dette. 

Bildet viser et eksempel på hva en familie på fire betaler i kommunale gebyrer i 2024. - Klikk for stort bildeEksempelet er hentet fra Sola kommune sin handlings- og økonomiplan for 2024.