Handlings- og økonomiplan

Hva er en handlings- og økonomiplan?

Handlings- og økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Det første året i handlings- og økonomiplanen legger rammene for årsbudsjett, mens de resterende årene gir planleggingsrammer for senere budsjettår.


Handlings- og økonomiplan 2023-2026

 

Vedtatt budsjett iht. kommunestyrets vedtak

Alternative budsjettforslag 2023-2026

Høyre


SV og MDG


Venstre


FP

 

Kommunedirektørens budsjettforslag 2023-2026: