Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Det første året i handlings- og økonomiplanen legger rammene for årsbudsjett, mens de resterende årene gir planleggingsrammer for senere budsjettår.

Handlings- og økonomiplan 2024-2027 

Vedtatt budsjett etter kommunestyrets vedtak

Alternative budsjettforslag

Fremskrittspartiet

SV, MDG og Rødt

 

Kommunedirektørens budsjettforslag

Politikerverktøy