Handlings- og økonomiplan

Hva er en handlings- og økonomiplan?

Handlings- og økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Det første året i handlings- og økonomiplanen legger rammene for årsbudsjett, mens de resterende årene gir planleggingsrammer for senere budsjettår.

Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Handlings- og økonomiplan 2022-2025 blir lansert torsdag 28. oktober klokken 16.00. 

  • Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan
  • Pdf-versjon av handlings- og økonomiplan
  • Kortversjon av handlings- og økonomiplan
  • Kommunedirektørens presentasjon av handlings- og økonomiplan 
  • Se kommunedirektørens presentasjon på kommune-TV