En trygg og god oppvekst i Sola

Alle barn og unge har rett til å ha det bra i barnehagen og på skolen. 

Blir du mobbet?

Hvis du blir mobbet eller plaget er det viktig at du forteller det til en voksen. Om du synes det er vanskelig eller flaut å fortelle om det, er du ikke alene. Det er helt normalt. Men det hjelper ikke å holde det for seg selv.

Du kan ta kontakt med læreren din, helsesøster, dine foresatte, venner, trener eller andre du kjenner. På nettsiden nullmobbing.no kan du lese mer om hvordan du kan si ifra eller hvem du kan snakke med.

Inkludering

Inkludering handler om å høre til, og være en fullverdig deltaker i et fellesskap, og ha mulighet til å medvirke. I Sola tilstreber alle voksne som jobber med, og rundt barn, å være en varm og tydelig voksen. 

For barnas lek, utvikling, læring og sosiale tilhørighet, er trygge og gode barnehage- og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser avgjørende. Kommunen bruker pedagogisk analyseverktøy for å hele tiden bli bedre i å forebygge, avdekke og håndtere manglende inkludering. 

  • Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap.
  • Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.
Gruppebilde av elever i friminutt på Skadberg skole.  - Klikk for stort bildeElever på Skadberg skole. Elisabeth Tønnessen

Trygt barnehagemiljø

Slik jobber vi med forebygging, avdekking, håndtering og etterarbeid i Sola.