Publisert 09.02.2022

Husbankens bostøtteordning øker i 2022. I tillegg kan flere få bostøtte til høye strømutgifter.

 

Publisert 18.02.2022

Høyere skatteinntekter enn budsjettert gir Sola kommune bedre resultat enn forventet i årsregnskapet for 2021. 

Publisert 22.02.2022

Mange barnehageansatte må nå holde seg hjemme på grunn av koronapandemien. Du som er foresatt kan hjelpe til med å sikre fortsatt forsvarlig drift de neste ukene.
 

Publisert 23.02.2022

Smittesituasjonen tilsier at det ikke lenger er nødvendig med tett koordinering mellom kommunene og jevnlige ordførermøter på Nord-Jæren.
 

Publisert 28.02.2022

Innbyggerne i Sola er stort sett fornøyd med de kulturtilbudene som finnes i kommunen.

Publisert 04.03.2022

Sola kommune har de siste dagene fått en del spørsmål knyttet til situasjonen i Ukraina.

Publisert 23.03.2022

Heimevernet vil i uke 12 gjennomføre trening i Sola kommune.
 

Publisert 29.03.2022

Sola sjø tas nå i bruk til mottak av flyktninger fra Ukraina. De første flyktningene kan komme til Sola om få dager.
 

Publisert 31.03.2022

 Vi har klart å levere gode tjenester til innbyggerne og et godt resultat til tross for nok et annerledes år.

Publisert 01.04.2022

En stor gruppe frivillige har bidratt med uvurderlig innsats i koronapandemien.