Publisert 26.03.2020

Det er ikke tillatt å tenne opp bål og grill/ engangsgrill i, eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er heller ikke tillatt med bråte- og flatebrenning.

Publisert 26.03.2020

På grunn av situasjonen med koronavirus kan det bli endringer i tjenestene til hjemmeboende. Hjemmetjenestene har også innført ulike tiltak for å begrense smitterisiko.

Publisert 25.03.2020

Derfor har vi opprettet en e-postadresse hvor du kan dele det du måtte ha på hjertet.

 

Publisert 23.03.2020

Fastlegene har lagt bak seg noen travle uker, men har nå kapasitet til å ta imot pasienter. 

Publisert 23.03.2020

Foresatte som jobber innenfor helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner kan søke om omsorgstilbud.   

Publisert 20.03.2020

 Kommunens tjenestetilbud for barn, ungdom og foreldre er tilgjengelig for dem som har behov for råd og støtte.

Publisert 19.03.2020

Sola kommune rekrutterer nå meddommere    
for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024. 

Søknadsfrist er 15. april 2020.

Publisert 17.03.2020

Da håper vi at du registrerer deg!
 

Publisert 17.03.2020

Politiske møter vil ikke være fysisk åpne for publikum fremover, men vil istedenfor strømmes direkte på kommune-tv.

 

Publisert 17.03.2020

Ordførerne på Nord-Jæren oppfordrer friske til å dra ut i naturen til et konstruktivt friminutt for å rydde langs kyst og strand i kommunen.