Publisert 08.01.2021

Melding over luftkvalitet har nå endret seg, og Sola kommune er igjen på grønt nivå. Uansett er det ikke farlig å være ute med gult og rødt nivå. 

 

Publisert 13.01.2021

Alt tilgjengelig mannskap er ute og strør, men vær veldig forsiktig de kommende dagene.

Publisert 23.01.2021

Smittevernoverlegene på SUS og i 15 kommuner i Rogaland ber alle tilreisende fra Østlandet om å være spesielt oppmerksomme på symptomer i dagene etter ankomst.

 

Publisert 10.01.2021

En del av inngangspartiet i Stavanger idrettshall tas i bruk som ny teststasjon for koronatesting fra og med mandag 11. januar. Idrettshallen kan brukes til aktiviteter samtidig med testingen.

Publisert 11.12.2020

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere dem ved funn av sjuke eller døde fugler.  

Publisert 16.12.2020

Tømmekalenderen viser når vi henter avfall på din adresse og hva som hentes på hvilken dag.

Publisert 16.12.2020

Fylkeskommunen og kommunene på Nord-Jæren er nå enige om fordelingen av 29,2 milliarder kroner til veier og gang-, sykkel- og kollektivtiltak de neste ti årene. 

Publisert 01.01.2021

I sin nyttårstale takker ordfører Tom Henning Slethei alle for innsatsen i det krevende året vi har lagt bak oss. Han understreker at kampen mot koronaviruset ikke er over, men at vi går mot lysere tider.

   

Publisert 05.01.2021

- Ærefullt å være den første. Får håpe vi kan komme oss ut av dette nå, sa Berit Marie Ringdal (90).

  

 

Publisert 04.11.2020

Klubber, utøvere, foreldre og andre kan melde inn kandidater til Sola kommunes hederspris for idretts- og kulturprestasjoner.