Temaplan

Kommunen utarbeider og reviderer en rekke temaplaner og handlingsplaner innenfor de forskjellige fag- og tjenesteområdene kommunen forvalter.